ING in startblokken voor Rutte III

De geluiden gaan dat vandaag 'Rutte III' naar buiten zal komen met een regeerakkoord. Daarin worden verscheidene fiscale wijzigingen verwacht. ING speelt hierop in door nu reeds de ondersteuning op dit gebied van het intermediair aan te kondigen.

"Naar verluidt wordt morgenmiddag het regeerakkoord van kabinet Rutte III gepubliceerd. Enkele ingrijpende fiscale maatregelen zijn al aangekondigd. Deze hebben direct invloed op de adviezen van intermediairs. Als partner van het intermediair ontwikkelt ING daarom in samenwerking met Bureau DFO voorlichtingsmaterialen. Het intermediair houdt hiermee zijn eigen kennis actueel en kan ze eenvoudig gebruiken om klanten te informeren", aldus ING. 
 
"ING voorziet dat een aantal besluiten uit het regeerakkoord grote invloed hebben op de adviezen die adviseurs aan hun klanten geven. Zo zijn het versneld afbouwen van de hypotheekrente aftrek, het terugbrengen van het aantal belastingschijven en de wijziging van de tarieven per belastingschijf inmiddels al bekend. Ook de afschaffing van de Wet Hillen en het terugbrengen van het eigenwoningforfait zijn al eerder gecommuniceerd. Om het intermediair te ondersteunen bij deze wijzigingen werken ING specialisten en de deskundigen van Bureau DFO samen om de gevolgen van dit nieuwe regeerakkoord voor het dagelijks werk van financieel adviseurs inzichtelijk te maken."
 
De informatie wordt zo snel mogelijk na het publiceren van het regeerakkoord in verschillende delen aangeboden aan het intermediair:
 
1.    Ondersteuning voor de adviseur
Samenvatting én verdieping van de belangrijkste wijzigingen, online video’s en een presentatie die tijdens werkoverleg gebruikt kan worden. Het materiaal belicht o.a. de impact op de adviespraktijk, maar ook de gevolgen voor zowel bestaande klanten als voor klanten die in de komende tijd een hypotheek overwegen af te sluiten.
 
2.    Ondersteuning in communicatie naar de klant 
Een aantal onafhankelijke teksten voor gebruik op de eigen website en in nieuwsbrieven, inclusief teksten die adviseurs kunnen inzetten op social media.
 
Voor iedereen beschikbaar
Intermediairs, ongeacht of deze wel of geen samenwerking hebben met ING, kunnen dit voorlichtingsmateriaal gratis aanvragen via www.hypotheekkennisflits.nl.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Schrijver; bron foto: Rijksoverheid
Geplaatst op 10-10-2017