FOCWA wil hele sector wapenen voor de toekomst

Op 4 oktober verzamelden zich in de Rijtuigenloods in Amersfoort meer dan 300 schadeherstellers en stakeholders uit de schadeherstelbranche op het FOCWA-congres in Amersfoort. Samen met de brancheorganisatie maakten zij een reis naar de toekomst van het schadeherstel.

Voorafgaand aan het plenaire programma kozen de aanwezige leden voor de exclusief voor hen georganiseerde workshops. Op basis van hun expertise, werden alle workshops verzorgd door bureaumedewerkers van FOCWA. Zo nam technisch expert Kimmo Wiechels de deelnemers mee in de technische ontwikkelingen van het schadeherstel. Projectleider Job Schaafsma hield de leden voor waar ze rekening mee moeten houden tijdens het calculeren. Onder leiding van Jelle Bruyn vond er een discussie plaats over toekomstige keuzes voor het schadeherstelbedrijf. In totaal werden er zeven deelsessies georganiseerd.

Plenaire programma
Chris Lahaije, Manager Automotive Technology Projects bij TATA STEEL inspireerde de aanwezigen met zijn blik op de toekomst en de gevolgen hiervan voor schadeherstellers. Hij stond stil bij de ontwikkelingen in de staalsector en de hierbij horende nieuwe technieken. Het belang van lastechnieken bij schadeherstellers blijft groot. Maar toch zal er in de nabije toekomst ook aandacht besteed moeten worden aan bepaalde specialistische verbindingstechnieken. De trendverkenners van Fountainheads maakten de zaal ‘prettig ongerust’ met hun blik op de toekomst van de branche en de verwachtingen van de consument. Dit alles voltrok zich onder het dagvoorzitterschap van Marijke Roskam. 

Vol vertrouwen naar de toekomst
Voorzitter Peter Brussel (foto) en directeur Femke Teeling gingen vol vertrouwen in gesprek over de rol die FOCWA in de sector opneemt. De keuze voor kwaliteit door het implementeren van de FOCWA Standaard is volgens hen de juiste keuze om de hele sector te wapenen voor de toekomst. Die keuze voor kwaliteit verbindt ook de verschillende bloedgroepen die binnen FOCWA actief zijn. FOCWA wil als branchevereniging nauw samenwerken met andere organisaties om de kwaliteit en veiligheid van het schadeherstel te borgen & extra toegevoegde waarde voor haar leden te creëren. Zo waren bijvoorbeeld op het congres ook leden van FOCWA Specialisten aanwezig. Peter Brussel en Femke Teeling gaven op het congres aan dat met de keuze voor kwaliteit en de ontwikkelde diensten voor, door en met leden, de organisatie klaar staat voor de toekomst. 

"FOCWA-schadeherstellers bieden veiligheid door vakmanschap en gaan voor  kwaliteit. Dat is nog best een uitdaging in een tijd waarin ontzettend veel veranderingen plaatsvinden op het gebied van techniek, wet- en regelgeving en andere ontwikkelingen in de markt. FOCWA vergelijkt het graag met een avontuurlijke reis: genieten van de mooie ervaringen en de adrenaline die het ondernemen met zich meebrengt, en tegelijkertijd obstakels overwinnen die soms op het pad van de ondernemers komen", aldus de branchevereniging, die de metafoor trekt van "de reisleider voor haar leden in de wereld van techniek, kennisontwikkeling, juridische zaken, ondernemen en de sector. Leden kiezen zelf hun weg, FOCWA ondersteunt waar nodig met haar diensten en inspireert met nieuwe inzichten".

Nieuwe bestuursleden
Op het congres werden Henk Geerts en Gerda Lauwers als nieuwe bestuursleden voor het Algemeen Bestuur van FOCWA Schadeherstel voorgedragen. Tegelijkertijd werd er afscheid genomen van Piet Elzinga en Gerard Hurkmans. Na een jarenlange staat van dienst bij FOCWA ontvingen zij uit de handen voor voorzitter Peter Brussel het kenteken ‘Erelid van FOCWA Schadeherstel’. 

Consumentencampagne
Deelnemers aan het congres maakten kennis met de primeur van de nieuwe consumentencampagne van FOCWA. Met deze volledig online campagne worden consumenten geïnformeerd over het belang van veilig en kwalitatief schadeherstel. Op de nieuwe website www.focwa-autoschade.nl kunnen consumenten kennis maken met de FOCWA-schadeherstellers en informatie en inspiratie van het schadeherstelvak.
Jan Schrijver; bron foto FOCWA
Geplaatst op 05-10-2017