Eurapco verzekert 40 miljoen Europeanen

Eurapco is een internationaal samenwerkingsverband van 8 onderlinge verzekeringsmaatschappijen, waaronder Achmea. Samen verzekeren zij ruim 40 miljoen Europeanen. Het in Zurich gevestigde Eurapco viert dit jaar het 25-jarig bestaan. Ter gelegenheid hiervan en om de innovatiekracht aan te jagen wordt gestart met een nieuw internationaal uitwisselingsprogramma voor medewerkers.

Ruim tachtig (jonge) talenten krijgen het komende jaar de kans om kennis en inspiratie op te doen bij een van de aangesloten verzekeraars. Dat zijn naast Achmea: Caser (Spanje), Covea (Frankrijk), Gothaer (Duitsland), Lansforskringar (Zweden), Localtapiola (Finland), Swiss Mobiliar (Zwitserland) en Reale Group (Italië). Gezamenlijk bieden zij werk aan meer dan 66 duizend mensen. De acht verzekeraars zijn bijeen geteld goed voor een bruto geschreven premie van circa 55 miljard euro. 

Het uitwisselingsprogramma vindt plaats tussen alle acht Eurapco partnerbedrijven en hun dochterondernemingen. Vanuit Achmea worden momenteel bijvoorbeeld trainees uitgezonden naar Eurapco in Zurich. Afhankelijk van de individuele ontwikkelingswensen en van de business-behoeften is een plek bij iedere internationale partner een mogelijkheid. Dit jaar 2017 zijn circa 10 medewerkers van Achmea via Eurapco bij partners aan de slag en omgekeerd zijn dit jaar circa 5 medewerkers van andere verzekeraars bij Achmea actief. 

Wilma de Bruijn, managing director van Eurapco, ziet het uitwisselingsprogramma "als een schoolvoorbeeld van de manier waarop de organisatie innovatie vleugels geeft. De innovatiekracht van verzekeraars staat of valt met de manier waarop kennis wordt gedeeld en medewerkers de kans krijgen de nieuwste inzichten toe te passen. Vernieuwing ontstaat door ruimte te bieden aan talenten die anders durven te denken en te doen. Wij willen daar graag onze partners bij helpen. Al 25 jaar helpen wij onze partners om sneller, beter en goedkoper voor hun klanten te werken. Ons nieuwe uitwisselingsprogramma is een mooi voorbeeld hoe we ook in de toekomst de innovatieve kracht van de verzekeringsbanche waar willen maken.” 

"Big data en kunstmatige intelligentie zijn cruciaal in het moderne verzekeren, maar verzekeren moet altijd om mensen blijven gaan", vindt Eurapco dat door middel van projecten wil bijdragen aan het inzicht hoe de menselijke maat ook in de toekomst kan worden geborgd. Eurapco kijkt bijvoorbeeld naar passende antwoorden op de veranderingen in de auto-industrie (van zelfrijdende auto’s tot de opkomst van het delen van auto’s) voor consumenten. Ook bestudeert de organisatie hoe de nieuwste technieken een woonomgeving veilig(er) maken, maar tegelijkertijd ook een thuis kunnen laten zijn. 
Jan Schrijver; bron foto: Eurapco
Geplaatst op 04-10-2017


Share on: