Diploma's te laat naar AFM kost 25.000 euro

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft vandaag bekendgemaakt op 6 september 2017 een last onder dwangsom te hebben opgelegd aan R.S. Tewarie Financiële Diensten B.V. Het in Den Haag gevestigde bedrijf voldeed niet aan (herhaalde) informatieverzoeken van de AFM.

De AFM geeft aan deze informatie nodig te hebben om vast te kunnen stellen of Tewarie zich houdt aan de wettelijke eisen. Tewarie heeft een adviesvergunning voor de productgroepen Hypothecair krediet, Vermogen, Inkomensverzekeringen, Schadeverzekeringen Zakelijk, Schadeverzekeringen Particulier en Zorgverzekeringen. Het bedrijf moet voldoen aan de vakbekwaamheidseisen zoals bepaald in art. 4:9, tweede lid, Wet op het financieel toezicht, en artikel 6, onder b, van het Besluit Gedragstoezicht financiële onderneming Wft. De AFM heeft onder meer gevraagd om kopieën van de geldige diploma’s van alle adviserende medewerkers per product/dienstcombinatie waarin wordt geadviseerd namens de onderneming om vast te kunnen stellen of voldaan wordt aan de wet- en regelgeving. De AFM heeft verschillende schriftelijke verzoeken gedaan en op 5 september verschillende malen tevergeefs telefonisch contact gezocht met het bedrijf. Tewarie heeft de gevraagde informatie zo doende niet binnen de gestelde termijn geleverd. 

Sinds 20 september 2017 is Tewarie daarom verplicht een dwangsom te betalen van € 5.000 per dag. Op 25 september heeft Tewarie alsnog op het informatieverzoek gereageerd. Iedere dag dat Tewarie niet aan de opgelegde last voldeed, liep de dwangsom op met € 5.000 tot een maximum van € 50.000. Tewarie zal dus een geldsom van 25 duizend euro aan de toezichthouder moeten voldoen.

Met een last onder dwangsom kan een persoon of onderneming worden opgedragen (gelast) een gedraging te doen of te laten. Als binnen de gestelde termijn niet aan de opdracht is voldaan, dan moet er een geldsom worden betaald aan de AFM. 


 
Jan Schrijver; bron foto: AFM
Geplaatst op 02-10-2017


Share on: