Combinass start actie wegens opzeggingen Achmea

In juli maakte Achmea bekend voor zorgverzekeringen de samenwerking met een aantal tussenpersonen stop te zetten. Bert ter Maat, mede-eigenaar van advieskantoor Combinass, lid van Adfiz, heeft een actie uitgezet onder collega Adfiz-leden om te inventariseren hoeveel collectiviteiten door Achmea zijn opgezegd, om hoeveel polissen en premie dit gaat en of er al dan niet sprake is van maatschappij-incasso.

"In juli maakte Achmea bekend voor zorgverzekeringen de samenwerking met het grootste deel van de markt te beëindigen. Dat is mij een doorn in het oog. Achmea beperkt de vrije keuze van klanten, en bovendien creëert Achmea voor mijn bestaande Achmea-verzekerden een probleem om mijn dienstverlening op niveau te houden.”

Ter Maat roept andere Adfiz-leden op om zich bij hem aan te sluiten teneinde gezamenlijk goede afspraken met andere aanbieders te kunnen maken. Die afspraken betreffen dan niet alleen de hoogte van de premie, maar zeker ook schade-afwikkeling en wijze van premie-incasso. Hij heeft daarvoor een loket geopend waar collega’s zich kunnen melden. Daarvoor vraagt hij collega-tussenpersonen om een excelformulier vóór 15 oktober 2017 in te vullen en te retourneren. Het excelbestand is bij hem op te vragen (btermaat@combinass.nl). "De verzamelde informatie over omvang, regio en voorkeur voor aanbieders en incasso-mogelijkheden, wordt geanonimiseerd uitgezet bij een aantal aanbieders", zegt Ter Maat. ”De stap van Achmea lijkt me een buitenkans voor andere aanbieders; ik verwacht dat een aantal aanbieders hier bovenop springt.” Op basis van de reacties van collega’s en aanbieders worden vervolgstappen gepland. 

"Het is een individuele actie van Combinass", zo laat Adfiz ons weten.  
Jan Schrijver
Geplaatst op 04-10-2017


Share on: