AFM waarschuwt Dienstverleningsdocument actueel te houden

De AFM heeft deze maand de benchmark van de DVD-generator geüpdatet. Hierdoor moeten financiële dienstverleners mogelijk hun Dienstverleningsdocument (DVD) aanpassen. De AFM geeft aan dat dienstverleners dienen te checken of hun DVD nog actueel is.

Aanbieders, bemiddelaars en adviseurs zijn verplicht om een gestandaardiseerd Dienstverleningsdocument aan de consument te verstrekken voor producten die onder het provisieverbod vallen. "Uw DVD moet altijd actueel zijn. Dit is vastgelegd in de Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen (Nrgfo). Uw DVD is niet meer actueel als uw dienstverleningsconcept wijzigt of als het aantal op de markt verkrijgbare producten (de benchmark) wijzigt", zo waarschuwt de toezichthouder.

"Het DVD geeft de consument een beeld van de reikwijdte van uw dienstverlening. Is er bijvoorbeeld sprake van een vergelijking van een beperkt aantal producten of een groot aantal producten? In de DVD-generator heeft u onder meer ingevuld hoeveel producten u binnen een bepaalde productcategorie vergelijkt. Het door u ingevulde aantal wordt in de DVD-generator afgezet tegen het totaal aantal in de markt verkrijgbare producten binnen de betreffende productcategorie. Dit noemen we de benchmark. Vervolgens concludeert de DVD-generator of u geen, een beperkt of een groot aantal producten vergelijkt. Uiteraard wijzigt het aantal in de markt beschikbare producten doorlopend. Jaarlijks publiceert de AFM het aantal op de markt verkrijgbare producten per productcategorie. Deze laatste update vindt u op de laatste pagina van de Handleiding DVD-generator."

 
Jan Schrijver
Geplaatst op 30-10-2017


Share on: