Advies aan minister over Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk

Het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) adviseert de minister van Financiën de term “adviseur” bij de beroepskwalificatie “Adviseur Basis” te schrappen en uitsluitend van de "module Basis" te spreken. Ten aanzien van kredietverzekeringen wordt geadviseerd deze onder de Vrijstellingsregeling Wft te brengen voor diegenen die uitsluitend in deze verzekeringen adviseren.

Onderzoeksbureau Ecorys uit Rotterdam heeft in opdracht van het CDFD onderzoek verricht naar de modulestructuur van het Wft-vakbekwaamheidsbouwwerk. Op basis van dit onderzoek en gesprekken over het thema met verschillende stakholders heeft het CDFD het adviesdocument 'Modulaire opbouw Wft vakbekwaamheidsbouwwerk' opgesteld en naar de minister van Financiën gestuurd. 

Naast het wijzigen van de naam van de Basis-module en het advies ten aanzien van kredietverzekeringen, adviseert het CDFD voorts:
  • het onderwerp doorbeleggen bij expiratie-uitkering onderbrengen bij de module Pensioen;
  • de module Hypothecair Krediet uit te breiden met een aantal eind- en toetstermen van de module Consumptief Krediet zodanig dat de adviseur hypothecair krediet tevens kan adviseren inzake consumptieve kredieten.

Het CDFD adviseert de minister ook om een aantal aanbevelingen van Ecorys ten aanzien van structuurwijziging in het vakbekwaamheidsbouwwerk niet over te nemen, zoals introductie van deelmodules, light-modules of het opknippen van bestaande modules; splitsing van beroepskwalificaties in opleidingsniveaus; de vervanging van de modulestructuur door een structuur gebaseerd op life events en uitbreiding van vaardigheden in de module Basis. 

Een aantal - niet met de modulestructuur te maken hebbende - suggesties of aanbevelingen van Ecorys zullen (of zijn inmiddels al) door het CDFD ter hand genomen:  implementeren van meer digitale situaties in de examenvragen;  meer herkenbaarheid van de verschillende verzekeringssoorten, zoals uitvaartverzekeringen en co-assurantie;  meer communicatie over de eind- en toetstermen;  doorontwikkelingen vooral concentreren op het consumentendeel;  nauwlettend volgen van de ontwikkelingen rondom techniek en de gevolgen daarvan voor de vakbekwaamheid van de financiële adviseurs. 

Over de uitgevoerde marktconsultatie schrijft CDFD onder meer: "Veel respondenten hebben aangegeven dat de sector ook behoefte heeft aan rust rond het vakbekwaamheidsbouwwerk. Het CDFD onderkent dat de invoering ervan ingrijpend is geweest voor de sector en dat er behoefte is aan verdere gewenning. Het doorvoeren van nieuwe (grote) veranderingen kan leiden tot onrust en ook aanzienlijke kosten. Al met al adviseert het CDFD het ministerie tot niet al te grote aanpassingen in het bouwwerk."


Internetconsultatie PE-examens
Met ingang van 2 oktober jl. is de internetconsultatie van de ‘Regeling van de Minister van Financiën tot wijziging van de Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverlening Wft in verband met de PE-examens van 2018’ van start gegaan. In deze regeling stelt de minister van Financiën de inhoud van de PE-examens vast.

Van 7 juni tot en met 17 juli 2017 heeft de markt ontwikkelingen bij het CDFD aangedragen. Na selectie van deze bijdragen heeft het CDFD het adviesdocument ‘Wft-PE Ontwikkelingen 2018’ aan de minister aangeboden. Op basis van dit advies wordt de ministeriële regeling gewijzigd. De wijziging van de regeling wordt nu door het ministerie van Financiën geconsulteerd. U kunt 
reageren op deze consulatie. "Met uw reactie kunt u invloed uitoefenen op de inhoud van de PE-examens", merkt het CDFD op.  
Jan Schrijver; bron foto: ministerie van Financiën
Geplaatst op 06-10-2017


Share on: