Verzekeraar mag kapotte telefoon vervangen door opgelapte

Een consument claimt bij verzekeraar ACE European Group Ltd een nieuwe mobiele telefoon ter vervanging van zijn kapotte toestel. De verzekeraar vindt dat kan worden volstaan met het aanbieden van een refurbished telefoon ter vervanging. De consument heeft zich hierover bij Kifid beklaagd. De Geschillencommissie stelt de verzekeraar in het gelijk.

De Geschillencommissie Financiële Dienstverlening concludeert dat de verzekeraar een refurbished mobiele telefoon aanbiedt ter vervanging, die qua type en specificaties gelijkwaardig is aan het kapotte toestel. Hiermee voldoet ACE aan de voorwaarden in de toestelverzekering.
Het gaat om een Sony Xperia Z5. Dynasure B.V. treedt op als claimafhandelaar 

De consument had nieuw toestel verwacht
De kapotte mobiele telefoon is pas elf maanden oud. De consument is van mening dat hij recht heeft op een nieuw toestel ter vervanging van zijn kapotte mobiele telefoon, die volgens hem nog zo goed als nieuw is. De consument vindt het onredelijk dat hij genoegen moet nemen met een tweedehands toestel. Bij het afsluiten van de toestelverzekering in de winkel meent de consument begrepen te hebben dat hij in geval van beschadiging een nieuwe mobiel zou krijgen. Dit heeft hij volgens de commissie niet kunnen bewijzen. 

Vervangingswaarde en geen nieuwwaarde
De Geschillencommissie wijst in haar uitspraak op het verschil tussen vervangingswaarde en nieuwwaarde. Een toestelverzekering is een schadeverzekering en daarvoor geldt dat zaken zoals mobiele telefoons in principe verzekerd zijn naar vervangingswaarde. Uit de verzekeringsovereenkomst blijkt niet dat partijen zijn afgeweken van de vervangingswaarde. Dit betekent dat het kapotte toestel vervangen moet worden door eenzelfde type apparaat of een apparaat met gelijkwaardige specificaties. Het vervangende apparaat moet naar staat en eigendom gelijkwaardig zijn; dat hoeft dus geen nieuw toestel te zijn.

Aan verplichtingen voldaan door verzekeraar
De Geschillencommissie constateert dat de verzekeraar heeft aangeboden het kapotte toestel te vervangen door een mobiele telefoon, die de kwaliteitstest van nieuwe toestellen heeft ondergaan en die uitsluitend bestaat uit al dan niet reeds gebruikte originele fabrieksonderdelen. Daarbij is een garantie van drie maanden aangeboden voor defecten die onder de garantievoorwaarden vallen. De Geschillencommissie oordeelt dat verzekeraar ACE met het aanbieden van een refurbished mobiele telefoon ter vervanging van een defecte mobiel voldoet aan haar verplichting voortvloeiend uit deze toestelverzekering.

Uitspraak
De klacht werd ontvangen op 15 januari 2017, de uitspraak werd gedaan op 1 augustus 2017. De Commissie wijst de vordering af. De uitspraak (GC 2017-509) in deze klacht van een consument tegen ACE European Group Ltd. is bindend.   

Refurbish 
Volgens Interglot is refurbish te vertalen als opknappen; opkalefateren; opvijzelen; oplappen. In de uitspraak lezen we het woord 'reviseren'. 
Bronnen: KiFid; Interglot; Sony.com
Geplaatst op 03-08-2017


Share on: