Onderzoeksraad neemt fipronil onder de loep

De Onderzoeksraad voor Veiligheid start een onderzoek naar aanleiding van de aanwezigheid van het bestrijdingsmiddel fipronil in de voedselketen. De Raad wil nagaan waarom het middel niet eerder is opgemerkt en wat de rol van de pluimveesector en de overheid daarbij is geweest.

Het gaat de Raad daarbij niet zozeer om de vraag hoe groot het acute risico van fipronil in de voedselketen is, maar hoe het voedselveiligheidssysteem functioneert. Ook de wijze waarop de consument is geïnformeerd over de risico’s van fipronil wordt in het onderzoek meegenomen.

Onderzoeken van de Raad zijn gericht op het verbeteren van de veiligheid en gaan niet in op schuld of aansprakelijkheid. De Onderzoeksraad zal nu een onderzoeksteam samenstellen. Doorgaans publiceert de Raad binnen een jaar zijn eindrapport.
Bronnen: Onderzoeksraad voor Veiligheid; Jü (Wikipedia)
Geplaatst op 10-08-2017


Share on: