Nieuwsbrief over gegevensbescherming

Op 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze verordening regelt in detail de rechten van natuurlijke personen op bescherming van hun persoonsgegevens. Bureau DFO start met een serie nieuwsbrieven en modellen met betrekking tot de AVG. De informatie is specifiek gericht op financieel advieskantoren.

"De verordening zal een grote impact hebben op de hele samenleving en dus ook op de financiële sector. Deze impact wordt met name veroorzaakt doordat er in de afgelopen jaren allerlei praktijken zijn gegroeid die onder AVG niet langer zijn toegestaan", aldus Bureau DFO. "Als gevolg van de technologische ontwikkelingen worden door veel partijen in hoog tempo gegevens over personen verzameld. De Europese Unie introduceert vergaande maatregelen die tot doel hebben natuurlijke personen de regie te geven over hun eigen persoonsgegevens. Dit betekent, dat bekend moet zijn welke gegevens door wie en met welk doel worden verzameld. Tevens houdt het in, dat iedereen anderen kan verbieden deze gegevens over hemzelf te verzamelen of (verder) te gebruiken."

Bureau DFO adviseert kantoren om ervoor te kiezen de AVG zo efficiënt mogelijk op het kantoor in te voeren en niet de modus te kiezen om te blijven argumenteren dat deze nieuwe wetgeving niet-werkbaar of niet-functioneel is. “De invoering van de AVG zal een grote impact hebben op de financiële sector. In bepaalde opzichten is de invoering van de AVG te vergelijken met de impact die de invoering van de Wft op de organisatie van advieskantoren heeft gehad. De invoering van de AVG zal ook de commerciële mogelijkheden van direct werkende partijen aanzienlijk beïnvloeden", aldus mr. Jurjen Oosterbaan Martinius, algemeen directeur van Bureau DFO. "Begrippen als Big Data moeten met deze AVG in een ander licht worden bezien. De persoonlijk financieel adviseur met wie de consument een vertrouwensrelatie heeft, lijkt binnen de AVG een beduidend aantrekkelijkere positie te hebben dan de anonieme, financiële instelling die massaal gegevens van klanten beheert en via deze data tracht klanten te verleiden nieuwe producten aan te schaffen”. 

In de nieuwsbrieven van Bureau DFO worden de eisen die voortvloeien uit de AVG eenvoudig en overzichtelijk uiteengezet. Bovendien stellen de bij de nieuwsbrief te leveren modellen de financieel advieskantoren in staat de AVG zo efficiënt mogelijk te implementeren in hun dagelijkse adviespraktijk. Iedereen kan zonder kosten kennisnemen van de eerste vier nieuwsbrieven. Daarna kost een abonnement op nieuwsbrieven en modellen inzake de AVG 12,50 euro per maand. Opgeven voor de nieuwsbrief kan via de website van de aanbieder.
Bron: Bureau DFO
Geplaatst op 07-08-2017


Share on: