Nieuw netwerk schadeherstel: 'Schade Regie Centrum'

Louis Schenkel en Steven McGill hebben hun krachten gebundeld en hebben het Schade Regie Centrum gevormd. Dat regelt in opdracht van verzekeraars, volmachten, tussenpersonen en schade-experts het herstel van schade aan opstallen en inboedels.

Louis Schenkel, voorheen werkzaam als schade-expert, ontmoette tijdens zijn werk Steven McGill, een aannemer uit Wouw.  "Wij merkten dat ZZP-ers en kleinere herstelbedrijven graag voor verzekeraars werken. Er zijn in de branche veel samenwerkingsverbanden maar niet voor kleine ondernemers en ZZP-ers. Bovendien zijn de tarieven voor herstellers ongunstig terwijl de inzet van herstelorganisaties voor verzekeraars vaak gepaard gaan met hogere kosten", zegt Louis, die streeft naar "een eerlijke prijs voor herstellers en gunstige tarieven voor verzekeraars." De afgelopen maanden is het netwerk van herstellers uitgebouwd. In het netwerk bevinden zich veel ZZP-ers en kleine zelfstandigen en een paar grotere bedrijven. 

Het netwerk is inmiddels zodanig dat een breed pallet aan diensten kan worden aangeboden. Het Schade Regie Centrum kan onder meer ingezet worden voor reconditionering, lekdetectie, loodgieterswerk, hak- en breekwerk, stuc-, schilder- en behangwerk, herstel van braakschade, diverse timmerwerken en interieurherstel. 

"Het voordeel van het Schade Regie Centrum is dat verzekeraar, volmacht, tussenpersoon, schade-expert én verzekerde slechts één aanspreekpunt hebben. Er wordt één offerte opgemaakt en één factuur. Indien gewenst worden de kosten voor opstal en inboedel gescheiden. Kortom, duidelijkheid en transparantie over de totale kosten", zegt Steven.

De kosten van het Schade Regie Centrum voor zijn werkzaamheden staan duidelijk op de offerte en factuur: over het netto-factuurbedrag wordt een percentage aan behandelingskosten in rekening gebracht. De werkzaamheden worden in principe altijd onder akte van cessie uitgevoerd. Hierover vindt altijd overleg plaats met de verzekeraar of de schade-expert.

"De komende tijd wordt hard gewerkt aan het verder uitbreiden en verdiepen van het netwerk van herstellers. De interne processen worden verbeterd en er zal worden geïnvesteerd in ICT en digitalisering. Er ligt nu een goede basis waarop een stabiele en professionele organisatie gebouwd wordt. Over een paar jaar is het Schade Regie Centrum niet meer weg te denken uit de branche"", zegt Louis tot slot.

 
Bron: Schade Regie Centrum
Geplaatst op 23-08-2017


Share on: