Massaclaim tegen Volkswagen

ConsumentenClaim voert sinds 2004 juridische massaclaim procedures. Momenteel heeft de organisatie een claim in voorbereiding tegen Volkswagen voor beleggers die koersverlies hebben geleden door het 'sjoemelsoftware-schandaal'.

Op 8 september 2017 loopt de aanmeldingstermijn voor de collectieve procedure bij de rechtbank in Duitsland af. De schadevergoeding die voor beleggers wordt geëist, bedraagt voor een preferent aandeel € 61,80 en voor een normaal aandeel € 55,65. Via ConsumentenClaim is aanmelding op basis van no cure no pay nog mogelijk tot en met 31 augustus 2017. 

Na bijna 2 jaar voorbereiding start volgende maand de collectieve procedure bij de rechtbank in Braunschweig. In de procedure wordt gewerkt met een “lead plaintiff”. Dit betekent dat er één eisende partij is wiens zaak model staat voor de hele groep. ConsumentenClaim kiest er bewust voor om de zaak in Duitsland uit te procederen, omdat zij verwacht dat dit de grootste kans op succes heeft. In totaal zijn er inmiddels 1.540 procedures bij de rechtbank in Braunschweig tegen Volkswagen aanhangig gemaakt met een totale vordering van 8,8 miljard euro. Stef Smit van ConsumentenClaim: “Na al het nieuws dat er de afgelopen tijd naar buiten is gekomen en de recente schuldbekentenis van de VW-topman in Amerika ziet de zaak er voor beleggers heel gunstig uit.”

Bron: ConsumentenClaim
Geplaatst op 11-08-2017


Share on: