Lancyr vergelijkt rechtsbijstand voor automobilist

Autobezitters die voor rechtsbijstand verzekerd willen zijn in het verkeer, kunnen beter een losse rechtsbijstandverzekering afsluiten dan een aanvullende verkeersdekking op de autoverzekering. Nu nog kiest 15% van alle Nederlanders voor de aanvullende dekking. Dit zegt het in Amsterdam gevestigde, landelijk werkende intermediair Lancyr Verzekeringen.

De penetratiegraad van door particulieren afzonderlijk gesloten rechtsbijstandverzekeringen is relatief laag, in vergelijking met bijvoorbeeld producten als inboedel en avp. De als 'module' bij te sluiten rechtsbijstanddekkingen krijgen vaak niet het advies dat zij verdienen; de focus in de interesse van de consument en het gegeven advies ligt dan veelal op de (veel meer premie betreffende) hoofdverzekering. Het verdient volgens Lancyr aanbeveling om het kiezen voor een rechtsbijstanddekking ook weloverwogen te doen. 

Een 'los product' voor verkeersrechtsbijstand is veelal goedkoper. Bovendien is men met rechtsbijstand als aanvulling op een autoverzekering niet optimaal verzekerd. Met deze boodschap richting consument, wil Lancyr de aandacht van de consument vestigen op het verschil tussen beide mogelijkheden. "Vaak wordt aangenomen dat een aanvullende dekking op de autoverzekering voordeliger is dan een losse rechtsbijstandverzekering. Meestal is juist het tegenovergestelde van toepassing, zo blijkt uit verschillende berekeningen. Daarnaast bieden de losse rechtsbijstandverzekeringen met verkeersdekking doorgaans een uitgebreidere dekking", zegt mr. Raoul Schansman, manager business development bij Lancyr Verzekeringen. "De rechtsbijstandverzekering die men als aanvulling op de autoverzekering afsluit, dekt uitsluitend conflicten die te maken hebben met deelname aan het verkeer met de auto van de verzekerde. Met een losse rechtsbijstandverzekering module verkeer hebben consumenten recht op juridische hulp van de verzekeraar bij een conflict in het verkeer. Het gaat hierbij om iedere vorm van deelname aan het verkeer. Of er nu met de auto, bus, motor, brommer of als fietser of voetganger aan het verkeer wordt deelgenomen. Een losse rechtsbijstandverzekering biedt tevens dekking bij conflicten over een motorrijtuig bij (ver)koop, (ver)huur, (uit)lenen, onderhoud, reparatie et cetera. De polisvoorwaarden verschillen per verzekeraar. De ervaring leert dat veel mensen pas op onderzoek uitgaan als er daadwerkelijk schade is. Wij roepen consumenten daarom op goed na te gaan welke risico’s zij willen verzekeren en welke verzekering daar het best op aansluit. Daarnaast verschillen per verzekeraar de polisvoorwaarden en premies van de rechtsbijstandverzekering. Dit blijkt uit het jaarlijks onderzoek van De Consumentenbond. Het is zinvol om deze goed met elkaar te vergelijken", zo concludeert Schansman. 

Bij Lancyr is de rechtsbijstand te sluiten in het 'A t/m Z Pakket Privé'. In dit pakket zijn schadeverzekeringen van verschillende volmachtgevers opgenomen (volmachtonderdeel 'Het Nederlands Volmachtbedrijf' is gevestigd in Tilburg). Zo is op de inboedel-verzekering a.s.r. de risicodrager, voor pleziervaartuigen Delta Lloyd en voor autoverzekeringen NN. Op de los te sluiten verkeersrechtsbijstand is tevens NN de risicodrager. Schansman: "Onze propositie is dat we erin uniek zijn, dat we in één pakketverzekering producten van meerdere maatschappijen hebben gecombineerd en daar de consument een staffelkorting op verlenen. Deze kan oplopen tot 15%. We willen in het pakket, naast verzekeringen, ook steeds meer services inbouwen. Zo bieden we een gratis juridische helpdesk aan onze klanten, bemand door een externe juridische organisatie." Lancyr biedt naast een particulier-pakket ook een zzp-pakket. Uitbreiding met een mkb-pakket staat op de verlanglijst bij Lancyr.  
Bron: Lancyr Verzekeringen
Geplaatst op 01-08-2017


Share on: