Directe schade 'fipronil' 33 miljoen euro

Supermarkten hebben met de verkoop van eieren in de derde week van augustus 3% meer omgezet dan een jaar eerder. Daarmee komt het niveau van de weekomzet weer uit rond het niveau van voor de ontdekking van fipronil in sommige eieren. Dat meldt het CBS. De directe schade voor pluimveebedrijven wordt door Wageningen Economic Research op 33 miljoen euro geschat.

Eind juli kwam aan het licht dat in sommige eieren de stof fipronil aanwezig was. Supermarkten haalden een deel van de eieren uit de schappen en de totale verkoop van eieren daalde. In de eerste week van augustus werd in supermarkten 36 procent minder omzet aan eieren gedraaid dan in dezelfde week in 2016. In de tweede week van augustus lag de omzet nog 12 procent lager dan vorig jaar en in de derde week was de omzet 3 procent hoger dan in dezelfde week van 2016. Uit deze cijfers over de eieromzet in de detailhandel valt niet één op één af te leiden of en hoe het herstel verloopt bij de eierproducenten. De detailhandel betrekt ook eieren van andere, buitenlandse leveranciers. Het CBS heeft hier momenteel nog geen gegevens over.

Onderzoek door Sorgdrager
Lid van de Raad van State Winnie Sorgdrager gaat het onderzoek leiden naar de gang van zaken rondom de vondst van de stof fipronil in eieren. Dat hebben minister Edith Schippers (VWS) en staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) bekendgemaakt. Uit het onderzoek van Sorgdrager moet naar voren komen hoe deze crisis heeft kunnen gebeuren, wat de rol en verantwoordelijkheid van alle betrokkenen was en hoe de interactie tussen hen is verlopen. Het onderzoek moet een beeld geven over hoe gehandeld is en wat er verbeterd kan worden, zodat hieruit lessen geleerd kunnen worden. 

33 miljoen euro directe schade
Uit een rapport van Wageningen Economic Research in opdracht van staatssecretaris Van Dam blijkt dat de directe schade voor de betrokken pluimveebedrijven wordt geschat op ongeveer € 33 miljoen. € 16 miljoen daarvan is het gevolg van de opgelegde blokkades, € 17 miljoen is het gevolg van maatregelen om de fipronilbesmetting bij de bedrijven weg te nemen. Dat komt neer op een gemiddelde schade van tussen de 120.000 en 220.000 euro voor een pluimveebedrijf. Afhankelijk van de aard en omvang van het bedrijf kan dit bedrag hoger of lager uitvallen. In het rapport is nog geen rekening gehouden met verdere vervolgschade, bijvoorbeeld als gevolg van imagoschade. Ook is de schade voor andere bedrijven zoals opfokbedrijven of winkels nog niet bekend. In totaal zijn er tot nu toe 258 bedrijven met 664 stallen geblokkeerd. Een deel hiervan is inmiddels geheel of gedeeltelijk weer vrijgegeven. 
Bronnen: CBS; Wageningen Economic Research; Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; Ministerie van Economische Zaken; Jan Schrijver
Geplaatst op 30-08-2017


Share on: