Definities 'waarde' op een rij gezet

De VRT (Verenigd Register van taxateurs) heeft de definities van het begrip 'waarde' voor de leden op een rij gezet in een document. Veelal is taxatie gerelateerd aan een te verzekeren object. In het BW komt in artikel 7:960 de 'voorafgaande taxatie van de waarde van een zaak' ter sprake. De wetgever laat zich hierin echter niet uit over welke waarde en bovendien is niet iedere taxatie ten behoeve van verzekering, zo stelt de VRT.

Het bestuur van de VRT heeft een document samengesteld waarin de meest voorkomende waarden in definities vormgegeven worden. Het bestuur merkt hierover richting de aangesloten taxateurs op: "Natuurlijk is het zo dat per branche de voorwaarden een andere invalshoek kunnen hebben. In die gevallen zijn de branche-specifieke definities ook aangegeven. Het bestuur benadrukt het belang duidelijk in uw taxatierapporten aan te geven tegen welke waarde is getaxeerd, waarbij het aan u is of u deze definitie ook opneemt in uw rapport. Duidelijkheid en transparantie met betrekking tot het doel van de taxatie is belangrijk en voorkomt discussie achteraf!"

Besproken worden achtereenvolgens de algemene definities:
 • Vervangingswaarde
 • Herbouwwaarde
 • Nieuwwaarde
 • Executiewaarde
 • Liquidatiewaarde
 • Waarde in het economisch verkeer
 • Onderhandse (particuliere verkoopwaarde 

Specifiek voor kunst/antiek
 • Publieke vrijwillige verkoopwaarde / Veilingwaarde
Specifiek voor scheepvaart/techniek, m.b.t. beroepsvaart
 • Handelswaarde
 • Gedwongen verkoop
Specifiek voor scheepvaart/techniek, m.b.t. pleziervaart
 • Dagwaarde
 • Executiewaarde
Specifiek voor agrarisch
 • Contractwaarde
 • Blijvende gebruikswaarde vermindering
 • Boomwaarde
Specifiek voor brandverzekeringen
 • Herbouwwaarde
 • Nieuwwaarde
 • Vervangingswaarde
 • Verkoopwaarde
 • Sloopwaarde
 • Functionele vervangingswaarde
 • Functionele herbouwwaarde
Specifiek voor motorvoertuigen
 • Dagwaarde
 • Inruilwaarde
 • Verkoopwaarde
 • Inkoopwaarde handel
 • Boekwaarde
 • Nieuwwaarde
 • Veilingwaarde
Bron: Stichting VRT
Geplaatst op 02-08-2017


Share on: