Automatiseringsbedrijven studeren op 'Gegevensbescherming'

De Stichting Contactgroep Automatisering houdt op woensdag 13 september 2017 in Diemen een 'Inspiratiesessie Privacy'. Gerrit-Jan Zwenne, Hoogleraar 'Recht in de Informatiemaatschappij' aan de Universiteit Leiden, is gastspreker. Op deze informatiebijeenkomst staat centraal welke consequenties de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft voor aanbieders van advies en vergelijkingssoftware.

Deze AVG gaat in per mei 2018. Met deze informatiebijeenkomst zet de Stichting Contactgroep Automatisering een eerste stap om te kijken waar, door samen te werken, het proces van implementatie kan worden versneld en vereenvoudigd.
 
Ingegaan wordt op kernvragen als:
  • Hoe werken de eisen aan dataportabiliteit in de praktijk?
  • Dienen geldverstrekkers en verzekeraars data te delen met intermediairs/adviseurs op verzoek van een consument?
  • Voor de reproduceerbaarheid van een dossier dient de adviseur/onderneming stukken te bewaren voor een bepaalde periode. Denk aan kopie loonstroken, rijbewijs, paspoort en bankafschriften. Het bewaren van deze documenten voor een bepaalde termijn kan een conflict geven met de AVG. Hoe daar mee om te gaan?
  • Wat is voor deelnemers van de Stichting Contactgroep Automatisering een realistisch stappenplan om te komen tot implementatie van de AVG?
De bijeenkomst is van 15.30 uur tot ongeveer 19.00 uur en vindt plaats op de locatie van De Nationale Hypotheekbond in Diemen. Deelname is gratis. Aanmelden via secretariaat@contactgroepautomatisering.nl
Bron: Stichting Contactgroep Automatisering
Geplaatst op 23-08-2017