Adfiz Prestatie Onderzoek in MoneyView ProductManager

Met ingang van vandaag worden de scores van het Adfiz Prestatie Onderzoek opgenomen in de MoneyView ProductManager (MPM).

De MPM is het onlangs geheel vernieuwde benchmarkplatform van MoneyView. 

MoneyView stelde kort geleden al een geheel vernieuwde versie van de MPM ter beschikking aan de bestaande gebruikers. Met deze release waarin de ‘Adfiz-scores’ zijn opgenomen is de officiële introductie van de MPM 2.0 een feit.

Alle gebruikers van de MPM krijgen permanent de beschikking over de ‘Adfiz-scores’. Daarmee is voortaan niet alleen inzichtelijk hoe producten zich onderling verhouden op voorwaarden en kenmerken, maar ook hoe de verschillende partijen presteren op thema’s als service, foutloosheid, kennis en schade afhandeling. 

De resultaten uit het Adfiz Prestatie Onderzoek worden in de MPM op hoofdlijnen gepresenteerd. Per productgroep wordt een overall-cijfer gegeven, met daarbij een beknopte breakdown van de verschillende thema’s.

Adfiz-directeur Enno Wiertsema: “Eerder dit jaar zijn onze prestatiescores aan de MoneyView-software voor financieel adviseurs toegevoegd. Dit is een logische volgende stap in onze samenwerking. Bij het verder vooruit helpen van de kwaliteit in onze sector helpt het dat partijen continu inzicht hebben in hun status. MoneyView ProductManager is daar een prachtig platform voor”. 

Pepijn van Kleef van MoneyView sluit zich hierbij aan: “Nagenoeg alle banken en verzekeraars gebruiken de MPM voor benchmarking en analyse van hun producten. Met de toevoeging van de Adfiz-scores aan onze geheel vernieuwde software worden nu naast de ‘harde’ productinformatie ook de meer kwalitatieve aspecten van de dienstverlening belicht. Aanbieders zullen daar zeker hun voordeel mee kunnen doen. Als dat leidt tot betere dienstverlening dan is dat ook goed nieuws voor de consument.” 

Meer informatie hierover is te vinden via https://adfiz.tevreden.nl/aanbieders/.

Bron: MoneyView
Geplaatst op 15-08-2017