Achmea waarschuwt voor letsel door 'smartphone in auto gebruik'

Het operationeel resultaat van Achmea over het eerste halfjaar van 2017 is uitgekomen op 223 miljoen euro tegen 41 miljoen operationeel verlies over het eerste halfjaar van 2016. De totale bruto premie-omzet in de eerste zes maanden bleef nagenoeg gelijk op 16,95 miljard.

In het schadebedrijf steeg de bruto premie-omzet van 2011 miljoen naar 2042 miljoen. Het operationeel resultaat in het segment schade & inkomen verbeterde van -124 miljoen euro naar plus 105 miljoen euro. Dat is vooral te verklaren uit de hagelcalamiteit die in juni 2016 plaatsvond. Maar ook premiemaatregelen, schadebeheersings- en kostenmaatregelen hebben aan de resultaatsverbetering bijgedragen. De combined ratio (schade exclusief inkomen) daalde van 109,5% naar 96,5%. Voor schade (exclusief inkomen) merkt Achmea op: "Het operationeel resultaat van onze schadeverzekeringen steeg in het eerste halfjaar van 2017 tot €62 miljoen (eerste halfjaar van 2016: €127 miljoen negatief). Gecorrigeerd voor de extreme weersinvloeden in juni vorig jaar (€130 miljoen impact na herverzekering) steeg het operationeel resultaat van onze schadeverzekeringen in het eerste halfjaar van 2017 met €59 miljoen (gecorrigeerd operationeel resultaat eerste halfjaar van 2016: €3 miljoen). De verbetering van het operationeel resultaat is met name het gevolg van doorgevoerde rendementsmaatregelen op zowel de particuliere als de zakelijke schadeportefeuille. We hebben onder meer prijsaanpassingen doorgevoerd om de effecten van extreme weersinvloeden en oplopende letselschades op te vangen. Daarnaast is geïnvesteerd in maatregelen die bijdragen aan het beperken van de schadelast en zijn de bedrijfskosten verminderd."

"Het gebruik van smartphones en andere apparaten in het verkeer leidt tot een aanzienlijke toename van de kans op een ernstig ongeval. De trend van toenemende frequentie van nieuwe (letsel) schades zet daarmee door", zegt Willem van Duin, voorzitter raad van bestuur Achmea. 

Het aantal medewerkers in loondienst daalde van 15.714 naar 15.100 (in fte). Het aantal gedetacheerden bleef ongeveer gelijk op 2.568 (2.539) (in fte). 
Bron: Achmea
Geplaatst op 18-08-2017


Share on: