44 miljard dollar schade door catastrofes

Voorlopige schattingen door het Swiss Re Institute spreken van een totaal economisch verlies door catastrofes (natuurlijke en met menselijke oorzaak) over het eerste halfjaar van 2017 van 44 miljard US dollar. Dat is significant lager dan de 117 miljard dollar over het eerste halfjaar van 2016.

Dat komt doordat er minder catastrofes waren en dat er sprake was van minder extreme catastrofes. De verzekerde schade ten gevolge van de catastrofes beliep in de eerste zes maanden van dit jaar 23 miljard dollar versus 36 miljard dollar in dezelfde periode van 2016. De grootste verliezen in het eerste halfjaar van 2017 waren het gevolg van zware stormen in de VS. In de periode februari-mei waren daar vier afzonderlijke stormrampen met een verzekerde schade boven een miljard dollar. Daarvan was de meest kostbare (2,2 miljard dollar economische schade, waarvan 1,9 miljard verzekerd) een vier dagen aanhoudende storm in mei in de zuidelijke staten, waarbij in Colorado ook hagelschade optrad. De meeste kostbare natuurramp buiten de VS vond plaats in Australië: de storm Debbie eind maart, met windsnelheden oplopend tot 263 km. De verzekerde schade ten gevolge van Debbie beloopt 1,3 miljard US dollar.

De catastrofale rampen kostten in het eerste halfjaar van 2017 ongeveer aan 4400 mensen het leven (4800 in de eerste zes maanden van 2016). Dit aantal kan nog oplopen als gevolg van het aantal slachtoffers ten gevolge van de hittegolven die Europa juni jl. troffen. ​De eerste helft van 2017 kenmerkt zich door extreem uiteenlopende temperaturen in Europa met aan het begin slachtoffers door vrieskoude en aan het eind slachtoffers door hittegolven. Hoge temperaturen en droogte leidden in het Noordelijk halfrond tot bosbranden. 

Van de 44 miljard aan economische schade, kwam 41 miljard op het conto van natuurrampen (110 miljard in eerste helft 2016). Het tienjaarsgemiddelde bedraagt 120 miljard (waarvan 112 'natcat' en 8 'man-made'). De verzekerde schade door natuurlijke oorzaken bedraagt 20 miljard dollar (30 miljard) en door menselijke oorzaak 3 miljard dollar (6 miljard). Het tienjaarsgemiddelde bedraagt 33 miljard (waarvan 29 miljard uit natuurlijke oorzaken en 4 miljard door menselijke oorzaken).  
Bron: Swiss Re Institute
Geplaatst op 23-08-2017


Share on: