Waarnemen, onthouden en netwerken op VRT Symposium

Tijdens de opening van het jaarlijkse symposium van het VRT (Verenigd register van taxateurs) gaf voorzitter Jorden de Boer aan dat er binnen het bestuur momenteel wordt gekeken hoe het VRT zich in de toekomst verder zal kunnen professionaliseren. Ook is relevant of de VRT verdergaat als register of zich als brancheorganisatie moet door ontwikkelen. Bovendien kan bezien worden of eventueel het zoeken van een samenwerkingsverband raadzaam is en welke opties daarvoor zijn.

De animo voor het symposium was groot; er  waren liefst 250 van de in totaal 336 leden aanwezig op het symposium. Die konden ook kennismaken met een nieuw bestuurslid. Ceciel van Iperen (van kennisplatform CROW en voorzitter NVBT, Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen) is als nieuw bestuurslid aangetrokken binnen het VRT.

Na het openingswoord van de voorzitter wordt de eerste lezing gegeven door prof. dr. Edward de Haan met het onderwerp ‘Waarnemen”. Een interessant onderwerp waarbij theoretisch waarneming van het menselijk oog wordt uitgelegd. ‘Zien’ is het registreren, transporteren, verwerken en herkennen en is een belangrijk aspect binnen ons dagelijkse leven. In de multimediale presentatie krijgen we beelden en filmpjes  te zien waarbij er een oefening wordt gedaan en dan blijken beelden ineens te veranderen. Een mooi voorbeeld: er staat een team van 2 x 3 spelers een bal over te gooien. Een wit en een zwart team. Wij krijgen de opdracht om te tellen hoe vaak het witte team de bal over gooit. Uiteindelijk blijkt dat we compleet over het hoofd zien dat er een gorilla tussen de spelers doorloopt. Het meer bekende voorbeeld van Coca Cola dat tijdens een bioscoopbezoek afbeeldingen van cola door de film lopen die we niet bewust kunnen waarnemen maar waardoor we in de pauze wel een cola bestellen.

Na de pauze volgt er een lezing van Matthew Schouten. Hij verzorgt al meer dan 10 jaar trainingen voor politie, medewerkers van inlichtingendiensten, opsporingsambtenaren, leidinggevenden en bedrijfspersoneel.  De lezing van vandaag is de praktische toepassing van waarnemen en geheugen. Het menselijk geheugen kan getraind worden door een techniek die we in het dagelijkse leven eenvoudig kunnen toepassen. Wanneer we veel informatie moeten onthouden, moeten we de onderwerpen of woorden belangrijk maken. Wie maakt het niet mee: je ontmoet zakelijk een persoon, je spreekt er uitgebreid mee, maar de naam van de gesprekspartner hebben we niet onthouden. Om een voorbeeld te geven. We ontmoeten de heer Bakker. De naam Bakker is te algemeen, indien we daar een andere associatie bij maken bijvoorbeeld van een banketbakker die extreem lekkere taarten bakt (extreem maken) dan wordt het door ons brein opgeslagen voor langere termijn. Er worden zelfs wereldwijd wedstrijden georganiseerd voor het onthouden. Op dit moment heeft Boris Konrad een record van 32 seconden om een compleet kaartspel te onthouden. 

Deze bijeenkomst die plaatsvond in Hilton Royal Parc te Soestduinen was niet alleen inhoudelijk interessant; ook werd volop de gelegenheid geboden om te netwerken. 
Bron: Margret Wallaard
Geplaatst op 02-06-2017


Share on: