Voorbeelden van geautomatiseerde schadebehandeling

Van Ameyde publiceert een serie van vijf blogartikelen, waarin wordt ingegaan op de verschillende niveaus van automatisering in het schadeproces, de mogelijkheden voor klantbinding met online en mobiele interactie en hoe analyse van schadegegevens verzekeraars kan helpen op het gebied van marktsegmentatie en productontwikkeling. Deze week is de tweede blog in de serie verschenen.

"In het vorige blog onderscheidden we vier schadeprocessen, variërend van volledig geautomatiseerde schadeafhandeling (straight-through-processing, STP) tot complexe schades waarbij fysieke schade-expertise vereist is. In dit deel gaan we dieper in op digitale verwerking van eenvoudige schades", zegt de schrijfster van de blog, Gwenny Nales. "Een schoolvoorbeeld van een ultiem gestroomlijnd proces is de volledig geautomatiseerde afhandeling van autoruitschade. De voorkeursdienstverlener van de verzekeraar voor reparatie en vervanging van autoruiten gebruikt de portal van de verzekeraar om de schade- en polisgegevens in te voeren. De ruit wordt op locatie gerepareerd of vervangen, het eigen risico wordt automatisch verwerkt en ook de rapportage wordt automatisch gegenereerd."

Ze haalt onderzoeken over geautomatiseerde schadeafhandeling aan van Accenture en EY. Een voorbeeld van een geautomatiseerde behandeling van een inboedelschade wordt gegeven, waarbij de schadebehandelaar toch in elke stap kan ingrijpen. "In dit proces meldt de verzekerde, desgewenst mobiel, de schade op het online portal van de verzekeraar. Dit portal, het Incident Management-systeem (IMS), genereert aan de hand van de door de verzekerde opgegeven polis- en schadegegevens diverse vragen. Nadat het systeem de dekking onder de polis heeft vastgesteld, worden eenvoudige schades op fraude gecontroleerd. Vervolgens wordt de waarde van de beschadigde, verloren of gestolen zaken bepaald, bijvoorbeeld met behulp van ValueChecker. ValueChecker is een zoekmachine die alle online winkels afzoekt en prijzen en productinformatie vergelijkt. De laagste prijs wordt geselecteerd, het geldende eigen risico wordt afgetrokken en het voorstel voor schadevergoeding wordt gedaan, waarna de betaling kan plaatsvinden. Indien het artikel niet langer verkrijgbaar is, kan op basis van de productinformatie een passend vervangend artikel worden geselecteerd."

Haar volledige blog.
Bron: Van Ameyde
Geplaatst op 02-06-2017


Share on: