Verplichte gasaansluiting nieuwbouw vervalt

​De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt per 1 januari 2018 te vervallen. Het kabinet wil hiermee de CO2-uitstoot (moet in 2050 bijna nul zijn) terugdringen. Minister van Economische Zaken Henk Kamp heeft hiervoor vandaag een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

Jaarlijks krijgen ruim 40.000 nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25.000 nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen, is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.
 
Voor bestaande woningen zal een overstap naar een andere vorm van duurzame energie zeer zorgvuldig moeten plaatsvinden. De bewoners hebben dan immers al een gasaansluiting. Daarvoor moet eerst een helder juridisch kader ontwikkeld worden. De uitwerking hiervan vormt een onderdeel  van het zogenoemde transitiepad lage temperatuur warmte, dat in de Energieagenda is aangekondigd en gedurende dit jaar wordt uitgewerkt. 
 
Om aardgasvrij wonen te stimuleren, is maart jl. met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal gesloten die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit betreft voornamelijk bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10.000 bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

 
Bron: Ministerie van Economische Zaken; afbeelding Wikipedia ondergrondse gasleiding
Geplaatst op 28-06-2017


Share on: