Verbondsdirecteur in adviesraad Aplaza

Leo de Boer (directeur Schade en Algemene Beleidszaken van het Verbond van Verzekeraars) zal per 1 juli aanstaande toetreden tot de Raad van Advies van Aplaza bv.

De bestaande leden zijn Wim Heeres (voorzitter Adfiz), Michael de Nijs (directeur Voogd en Voogd/bestuurslid NVGA) en Fred de Jong (onafhankelijk onderzoeker/consultant). "Met de benoeming van Leo de Boer zijn alle partijen op het gebied van ketenintegratie in de verzekeringswereld betrokken bij de verdere ontwikkeling en uitbouw van Aplaza", aldus Fred Lingg, directeur Aplaza bv.  

De Boer zegt graag toe te treden tot de Raad van Advies. Dat past ook in het onlangs door het Verbond van Verzekeraars samen met drie gelieerde stichtingen ondertekenen van een convenant om te komen tot een Data Competence Centre. "Data zijn de grondstof van de toekomst. Ontwikkelingen gaan snel. De opkomst van nieuwe datatrends en het samengaan van bestaande dataorganisaties vraagt om een gezamenlijke aanpak door de verzekeringsbranche", aldus De Boer.
 
Aplaza is het onafhankelijke IT-platform voor data uitwisseling tussen verzekeraars/ Service providers enerzijds en adviseurs/intermediairs anderzijds. In 2016 waren 1300 adviseurs aangesloten. 
 
Bronnen: Aplaza; Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 21-06-2017


Share on: