Technisch resultaat schadebranche in het rood

Het Verbond van Verzekeraars heeft vandaag het 'Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2016' uitgebracht. Nederlandse verzekeraars hebben in 2016 circa 1,5 miljoen schades aan voertuigen en woningen verwerkt (bijna 40.000 inbraken, 100.000 brandschades, 300.000 waterschades en een miljoen schades aan voertuigen).

De gunstige ontwikkeling van de Nederlandse economie – 2,1 procent groei vorig jaar – vertaalt zich nog niet in een herstel van de assurantiemarkt. Zowel omzet als resultaat blijven onder druk staan. Het premievolume van schadeverzekeraars steeg voor het eerst sinds een aantal jaren weer, met bijna 3 procent, vooral bij motorrijtuigen. Toch lag het resultaat van de schadetak onder nul, zowel voor als na herverzekering, als gevolg van de fors hogere schadelast vorig jaar. Een extreme hagelbui op 23 juni in Oost-Brabant en Midden-Limburg zorgde voor een recordschade van circa een half miljard euro (circa 100 miljoen euro aan particuliere motorvoertuigen, 200 miljoen euro aan woonhuizen en 200 miljoen euro zakelijke schade met name agrarisch) in slechts een paar minuten tijd: in gemeenten als Bergeijk had vrijwel elke woning en (buitenstaande) auto schade. 

Het technisch resultaat na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, kwam voor de totale schadebranche uit op -3% (2015: 0%). Dit is overigens exclusief ziektekostenverzekering en inkomensverzekering, waarvoor het resultaat op 0% lag (2015: +2%). 
 
Autoverzekeraars blijven rode cijfers schrijven: -10% (2015: -7%). Los van meer aanrijdingen en duurdere reparaties, maken verzekeraars zich ernstig zorgen over de oplopende letselschadekosten als gevolg van overheidsbeleid en fors stijgende kosten van externe belangenbehartigers. Ook de branche Brand kwam in het rood: -5% (2015 0%). Voor Transport was er een verbetering van -5% naar +9%. Voor Overige was het resultaat +4%. Dat was een achteruitgang ten opzichte van de +9% over 2015. 

Het premievolume (bruto verdiende premie, van de directe binnenlandse tekening, de indirecte binnenlandse tekening en de directe buitenlandse tekening) voor de totale schadebranche (exclusief ziektekosten en inkomen) steeg met 3% tot 11,7 miljard euro. Daarvan was 4,0 miljard uit Motorrijtuigen (+4%) en 3,5 miljard uit Brand (+2%). Transport daalde met 12% tot 0,5 miljard. Bij Overige was er een groei van 5% naar 3,6 miljard. 

 
Bron: Verbond van Verzekeraars
Geplaatst op 15-06-2017


Share on: