Sterke premiestijging woonhuisopstal

Onderzoeksbureau MoneyView heet een onderzoeksrapport uitgebracht over woonverzekeringen. Daarin wordt geconcludeerd dat zowel 'allrisk' dekking bij opstalverzekeringen als bij inboedelverzekeringen duurder is geworden, waarbij de premiestijging bij opstal bijna twee keer zo hoog uitkomt als bij inboedel.

MoneyView brengt dit onderzoek getiteld 'Special Item Woonverzekeringen' jaarlijks uit. "Uit het Special Item van juni 2016 bleek al dat met name de allrisk dekkingen van Woonverzekeringen ten opzichte van 2015 (fors) duurder waren geworden. Uit het Special Item Woonverzekeringen 2017 dat vandaag verschenen is, blijkt dat deze trend zich voortzet. Met name de premies opstalverzekeringen tegen allrisk dekking stegen met 11,5% fors door ten opzichte van 2015. De premiestijging van de inboedelverzekering met allrisk dekking bleef daar bij achter, maar is met 5,5% nog steeds significant", aldus MoneyView. Let wel, genoemde stijgingen betreffen toename van het premievolume over een periode van twee jaar (van 2015 naar 2017) en in die stijgingen zijn zowel de effecten meegenomen van toename van het verzekerd bedrag (dan wel premie-mutatie op basis van andere toegepaste premie-berekeningsmodellen) als de effecten van wijzigingen in het tarief.

"De premies van woonverzekeringen zijn nauw gerelateerd aan de onderliggende inboedel- en herbouwwaardes. Het Verbond van Verzekeraars heeft hiervoor ‘waardemeters’ ontwikkeld. Als de onderliggende verzekerde bedragen stijgen door indexaties, stijgen de premies als vanzelf mee. Als tegen deze indexaties wordt gecorrigeerd, is nog steeds een premiestijging waar te nemen. Opvallend is overigens dat de indexatie van de inboedelwaardes de laatste twee jaar negatief is; de inboedelwaarde valt gemiddeld 6% lager uit dan in 2015, terwijl de allrisk premies in die periode gemiddeld juist met 5,5% stegen. De reden voor deze stijging is dat er een toenemend aantal schadeclaims is voor mobiele elektronica. Bij inboedelverzekeringen met een extra uitgebreide dekking (EUG) zijn dergelijke claims uitgesloten. Hier was er dan ook sprake van een premiedaling met gemiddeld 4%."

MoneyView ProductRating Woonverzekeringen
MoneyView heeft circa 65 inboedelverzekeringen en opstalverzekeringen met elkaar vergeleken en beoordeeld op prijs en voorwaarden voor de MoneyView ProductRating. Voor de prijsvergelijking is net als in voorgaande jaren gebruik gemaakt van het Nationaal Woningen Profiel van Infofolio. Het NWP bevat de gegevens van circa 10.000 woningen, die representatief zijn voor heel Nederland. Voor deze 10.000 woningen zijn door MoneyView de premies berekend voor zowel de opstal- als de inboedelverzekeringen
•    De vijf sterren voor Prijs van Inboedelverzekeringen: Aegon (Inboedel Basis EUG), De Nederlanden van Nu (Inboedelverzekering, AR) en Verzekeruzelf.nl (Inboedelverzekering EUG). 
•    De vijf sterren voor Voorwaarden van Inboedelverzekeringen: Interpolis (Inboedelverzekering Top, AR), Nationale-Nederlanden (Inboedelverzekering Maatwerk All-in, AR) en Woongarant (Inboedelverzekering All-in, AR). 
•    De vijf sterren voor Prijs van Opstalverzekeringen: De Nederlanden van Nu (Opstalverzekering, AR), United Insurance (Woonhuisverzekering, AR) en Woongarant (JaZeker Opstalverzekering, EUG). 
•    De vijf sterren voor Voorwaarden van Opstalverzekeringen: Huis in Eén Verzekeringen (Opstalverzekering, AR), Interpolis (Woonhuisverzekering TOP, AR) en Nationale-Nederlanden (Woonhuisverzekering Maatwerk All-in).

Het special item is hier te downloaden.
Bron: MoneyView
Geplaatst op 19-06-2017


Share on: