Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige

De Specialisatieopleiding Gerechtelijk Deskundige (leergang 18) start op woensdag 13 september 2017. Doelstelling van deze opleiding is deskundigen door middel van een opleiding van ca. een half jaar vertrouwd te maken met de beginselen van het procesrecht en kennis te laten maken met het juridische jargon en de denkwereld achter de rechtswetenschap. De deskundige moet na voltooiing van de opleiding in staat zijn bij het optreden in rechte binnen juridische kaders te kunnen denken en vanuit die invalshoek zijn deskundigenbericht te kunnen opstellen.

Het accent ligt bij deze opleiding op civielrechtelijke gebied. Deskundigen die uitsluitend op strafrechtelijk gebied werkzaam zijn, kunnen kiezen voor een strafrechtelijke afstudeervariant. Het is ook mogelijk om zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk af te studeren.

De opleiding is gericht op de (kandidaat-)expert zoals: juristen, mdici, accountants, ict-deskundigen, business-valuators, architecten, bouwkundige en overig geïnteresseerden.
Bij een succesvol afgeronde opleiding ontvangen de deelnemers een diploma.

Tijdens de contactcolleges komen de navolgende onderwerpen aan de orde:

 1. De deskundige en de opleiding, Inleiding in het civiele rechtssysteem
 2. Presentatietraining Moot Court deel I
 3. Rapporteren
 4. Inleiding Burgerlijk recht
 5. Burgerlijk Procesrecht
 6. De rol van de deskundige in het procesrecht
 7. Straf(proces)recht
 8. Methoden & Technieken / Training deskundigenbericht
 9. Bezoek aan een rechtbank
 10. Bestuurs(proces)recht
 11. Moot Court deel II
 12. Juridisch Practicum 
 13. Proefexamen en Responsiecollege

Cursusprijs
€ 6.750,-(vrij van BTW), dit is inclusief consumpties/diner 1 examen (civiel of straf) en exclusief verplicht voorgeschreven literatuur.

Kijk voor meer informatie op: www.paoleiden.nl

Bron: PAO Leiden
Geplaatst op 21-06-2017


Share on: