Meeste klachten uit 'schade' voor jarig Kifid

Bij het financiƫle klachteninstituut Kifid vindt een wijziging plaats in de leiding. Algemeen directeur mr. Bas de Groot neemt op 1 juli afscheid als algemeen directeur. Mevrouw mr. Eveline Ruinaard, die sinds 1 januari 2017 fulltime voorzitter is van de Geschillencommissie, wordt tevens belast met de leiding van het instituut dat in 2017 tien jaar bestaat.

Afgelopen vrijdag werd in Theater Diligentia in Den Haag door het Kifid voor 150 genodigden een jubileumcongres gehouden. "Banken, verzekeraars en financieel adviseurs en intermediairs maken het voor consumenten nu wel heel complex. Hun producten en diensten zijn soms lastig te doorgronden. Het is begrijpelijk dat consumenten daarin soms vastlopen. Wanneer ze er met hun financieel dienstverlener niet uitkomen, kunnen ze terecht bij het Kifid", zei Eveline Ruinaard als antwoord op een vraag van dagvoorzitter Jeroen Smit (journalist, auteur van o.m. De Prooi). Ook werd ingegaan op de mogelijkheid om het Kifid in de toekomst open te stellen voor klachten (voor wat betreft producten en dienstverlening inzake financiering) van kleinzakelijke ondernemers. “We hebben veel kennis en ervaring met klachtbehandeling, we weten de weg en we kennen de financieel dienstverleners. Het zou een mooie verbreding zijn voor het Kifid in de toekomst”, aldus Ruinaard. Het congres bestond onder meer uit twee series van vier workshops.

In zijn bestaan heeft het instituut inmiddels meer dan 70.000 klachten ontvangen. In 2007 lag het aantal ontvangen klachten op 4.400. In 2016 werden 6.142 klachten ontvangen, waarvan 87 voor de Commissie van Beroep en de overigen voor de Geschillencommissie. Het aantal ontvangen klachten is in 2016 met 8 procent gedaald ten opzichte van 2015. Deze daling is voornamelijk toe te schrijven aan de nieuwe werkwijze, waarin de rol van de Ombudsman is geïntegreerd in de procedure van de Geschillencommissie. 

Evenals voorgaande jaren leveren schadeverzekeringen met een aandeel van 36 procent de meeste klachten op (2.204). Daarna volgen klachten over hypotheken met 27 procent (1.620 klachten). Klachten over bankproducten (1.044 klachten) en levensverzekeringen (934 klachten) zijn goed voor een aandeel van respectievelijk 17 en 15 procent.

De belangrijke geschilpunten op het gebied van verzekeren hebben te maken met de vrije advocatenkeuze bij rechtsbijstandsverzekeringen, met schorsing van dekking of beëindiging van de verzekering bij te late premiebetaling en met toepassing van de en bloc clausule (het eenzijdige wijzigen van premie of voorwaarden in een bestaande polis) door verzekeraars.

In 2016 kreeg Kifid ook te maken met de opkomst van fintech. De eerste klachten over ‘automatisch beleggen’ en over ‘robo-advies’ zijn voorgelegd aan de Geschillencommissie.
Bron: Kifid
Geplaatst op 07-06-2017


Share on: