Matroos raakt bekneld tussen twee containers

Op woensdag 18 mei 2016 kwam een bemanningslid aan boord van het containerschip Alma om het leven tijdens het laden van containers. Het schip lag in de haven van Moerdijk. De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd. Het rapport is vandaag gepubliceerd. Het beschrijft de toedracht van het fatale ongeval en de directe en achterliggende oorzaken. Het rapport sluit af met conclusies die uit dit voorval naar voren komen.     

De Onderzoeksraad voor Veiligheid heeft een onderzoek uitgevoerd. Het rapport is vandaag gepubliceerd. Het beschrijft de toedracht van het fatale ongeval en de directe en achterliggende oorzaken. Het rapport sluit af met conclusies die uit dit voorval naar voren komen. 
 
Tijdens de ladingswerkzaamheden klom een matroos op het dak van een container terwijl een andere daar bovenop geplaatste container schuin omhoog werd getild. De bovenste container werd teruggeplaatst terwijl het bemanningslid zich nog op de onderste container bevond. 

De matroos van de containerschip Alma (dat een vaste route vaart tussen Moerdijk en het Engelse Immingham) stond in het zicht van de containercontroleur beneden naast de containers. De controleur gebaarde de matroos om afstand te bewaren; de matroos reageerde door zijn duimen op te steken. Daarna wendde de controleur zich af en gaf de opdracht aan de kraanmachinist de container terug te plaatsen. De matroos klom echter in de tussentijd via een ladder weer omhoog en kroop in de ruimte (50 à 100 cm) tussen de containers; hij raakte bekneld. Enkele minuten later werd door een ander bemanningslid alarm geslagen.  

Bij dit voorval had de kraandrijver beperkt zicht op wat zich rond de container afspeelde door de twee reeds geplaatste containers. De controleur fungeert als de ogen van de drijver. De communicatie tussen controleur en matroos bleek onduidelijk. Er heeft geen herhaling - reply -  plaatsgevonden van de gezonden boodschap en er werd geen herhaling gevraagd.

De Raad concludeert dat er geen duidelijke en consistente afspraken aanwezig waren over de samenwerking tussen de boordploeg en walploeg over laad- en loswerkzaameden in de haven. Het onderzoek geeft aanleiding te twijfelen aan het veiligheidsbesef op managementniveau. Door het ontbreken van toezicht op de uitvoering op de werkvloer, wordt effectief aan de werkvloer overgelaten om geconstateerde veiligheidsrisico's weg te nemen. Het onderzoek laat zien dat dit kan resulteren in een eigen invulling van werkzaamheden, zonder dat daarbij een gezamenlijk veiligheidsperspectief wordt nagestreefd.
 
Bron: Onderzoeksraad voor Veiligheid
Geplaatst op 22-06-2017


Share on: