Is van vluchtstrook naar uitvoegstrook rijden 'bijzondere verrichting'?

De Geschillencommissie Schadeverzekeraars heeft een uitspraak gedaan over een geschil inzake de OVS met betrekking tot een botsing die tussen een vrachtwagen (WA en casco verzekerd door A) en tussen een personenauto (WA en casco verzekerd door B) plaatshad. De vrachtauto voegde uit vanaf de snelweg. De personenauto reed van de vluchtstrook de uitvoegstrook op; is dit eveneens als 'bijzondere verrichting' aan te merken?


In september 2016 vond er op de A2 ter hoogte van een uitvoegstrook een botsing plaats tussen de vrachtwagen verzekerd door A en de personenauto verzekerd door B. De vrachtwagen reed op de rechter rijstrook en de personenauto reed in dezelfde richting op de vluchtstrook. Ter hoogte van de uitvoegstrook ging de vrachtwagen naar rechts om uit te voegen en kwam daarbij in botsing met de personenauto die vanaf de vluchtstrook rechtdoor de uitvoegstrook op reed. In deze casus is het (net als in de casus die wij vorige week in de Nieuwsbrief behandelden) de vraag of de schade valt onder OVS 1 (bijzondere verrichting) of onder de 'restpost' OVS 6, die luidt: "Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen in een situatie die niet onder één van de artikelen 1 tot en met 5 valt, is sprake van OVS 6, hetgeen betekent dat de verzekeraar van het ene motorrijtuig 50 % van de schade van het andere motorrijtuig betaalt." OVS 1 luidt: "Bij een botsing tussen een motorrijtuig dat een bijzondere verrichting uitvoert en een ander motorrijtuig dat geen bijzondere verrichting uitvoert, betaalt de verzekeraar van het eerstgenoemde motorrijtuig de schade van het andere motorrijtuig." (OVS is de afkorting van Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling) 

De meningen van verzekeraars
A is van mening dat OVS 6 van toepassing is. De vrachtwagenchauffeur wisselde van rijstrook. De bestuurder van de personenauto wisselde ook van rijstrook, omdat deze vanaf de vluchtstrook over de doorgetrokken streep de uitvoegstrook opreed. Het passeren van de doorgetrokken streep tussen de vlucht- en uitvoegstrook moet worden gezien als een rijstrook wisseling. Nu beide partijen van rijstrook wisselden is OVS 6 van toepassing.   
 
B meent dat OVS 1 van toepassing is. Partijen zijn het erover eens dat de vrachtwagenchauffeur van rijstrook wisselde. De bestuurder van de personenauto wisselde niet van rijstrook, omdat deze rechtdoor reed. Ondanks het feit dat de personenauto door rechtdoor te rijden vanaf de vluchtstrook de uitvoegstrook op reed, is dit geen rijstrook wisselen in de zin van de OVS. Van ‘van rijstrook wisselen’ in de zin van de OVS is sprake als er een zijdelingse verplaatsing is van het voertuig. Daarvan is in dit geval geen sprake.   

Overwegingen van de commissie 
De commissie stelt vast dat de vrachtautochauffeur een bijzondere verrichting uitvoerde door vanaf de rechter rijstrook de uitvoegstrook op te rijden. De bestuurder van de personenauto reed vanaf de vluchtstrook de uitvoegstrook op. In de ‘Begripsomschrijvingen’ bij de OVS staan de bijzondere verrichtingen gelimiteerd genoemd. Het ‘van of naar een invoeg- of uitvoegstrook rijden’ is een bijzondere verrichting.   
 
Beide bestuurders reden de uitvoegstrook op: de vrachtwagenchauffeur vanaf de rechter rijstrook en de personenautobestuurder van vanaf de vluchtstrook. Beide partijen voerden dan ook een bijzondere verrichting uit in de zin van de OVS.    
 
Bindend advies 
De commissie is van oordeel dat OVS 6 van toepassing is op deze aanrijding. 
Bron: Geschillencommissie Schadeverzekeraars (17 GCS – OVS 04, uitspraak 9-5-2017)
Geplaatst op 14-06-2017


Share on: