'Introductie coassurantie brand' krijgt dikke 8

Vanmiddag is in het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum de tweede editie van de 'Introductie coassurantie brand' feestelijk afgesloten. Deelnemers ontvingen hun certificaat uit handen van VNAB-directeur Wim Span. Daarna ging de groep met hun certificaat op de foto.

Links op de voorgrond de initiatiefnemers mr. Martina Smit, advocaat bij Van Steenderen MainportLawyers (vanaf 1 juli a.s. partner) en ing. Rudolf van der Werff re, schade-expert bij DEKRA Experts B.V. 

Aan de in 2016 gehouden eerste editie van deze uit zeven dagdelen bestaande en over vijf kalendermaanden verspreide opleiding 'Introductie coassurantie brand' deden 25 deelnemers mee, aan deze tweede editie 24 (van 22 verschillende bedrijven). De deelnemers beoordeelden de opleiding vorig jaar met een 7,8. Dit jaar kwam er zelfs een nog hogere waardering uit de evaluatieformulieren: 8,1. Reden genoeg dus om ook een derde editie van deze opleiding te organiseren. Deelname aan de opleiding is gratis en is gericht op jonge professionals in de co-assurantie brandmarkt. Aan deelname worden wel eisen gesteld, bijvoorbeeld ten aanzien van attendance. Zo wordt een certificaat van deelname uitsluitend verstrekt indien een deelnemer minimaal 5 van de 7 dagdelen heeft bijgewoond. Drie van de 24 deelnemers voldeden deze editie niet aan de eis. Ze zullen weliswaar een certificaat ontvangen, maar wel één waarvan één van de hoeken persoonlijk door VNAB-directeur Wim Span was afgeknipt. Hij benadrukte voor de aanwezigen ook nog eens extra het belang van het blijven leren in deze zo fantastische branche. Altijd blijven leren, en dat niet vanuit de motivatie dat het moet, maar omdat leren gewoon leuk is.

"De docenten verlenen gratis hun medewerking, alsook de verschillende bedrijven waar we de opleiding op locatie houden alsook de VNAB-organisatie. Daardoor kunnen we deze opleiding gratis aanbieden. Dat zou onder de deelnemers wel een gedachte van vrijblijvendheid kunnen oproepen. Dat willen we dus niet. Daarom zijn we vooraf selectief ten aanzien van deelnemers. Volgend jaar gaan we voor wat betreft attendance nog scherper zijn en houden we ons strikt aan de afspraak, dat als genoemde 5 uit 7 niet gehaald wordt er geen certificaat wordt uitgereikt." Martina Smit gaf de deelnemers nog mee dat het belang van de opleiding enerzijds ligt in het opdoen van brede kennis van coassurantie brandproduct en brandmarkt en anderzijds in het opdoen van netwerk. "Jullie hebben in deze zeven weken stappen gezet in het opbouwen van netwerk en: ga daar vooral mee verder. Onderhoud je contacten en zoek elkaar op voor overleg of debat. Want jullie zijn de spelers die over 10 à 15 jaar de markt beheersen. Denk dan nog eens terug aan deze Introductie in 2017 die jullie de branche vanuit alle positie toonde." 

Rudolf van der Werff en Martina Smit verwachten dat er een derde editie van de opleiding zal komen en dat deze in februari 2018 zal starten. Later deze week gaan we nader in op de inhoud van de 'Introductie coassurantie brand'. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 21-06-2017


Share on: