Input ontwikkelingen voor Wft-examens

Medewerkers van aanbieders, adviseurs/bemiddelaars en opleidings- en exameninstituten worden uitgenodigd ontwikkelingen aan te dragen bij het College Deskundigheid Financiƫle Dienstverlening (CDFD) om opgenomen te worden in de Wft-examens.

De geselecteerde ontwikkelingen – en de daaraan gekoppelde toetstermen – worden vanaf 1 april 2018 in de examens opgenomen. Dit geldt voor de PE-examens en de initiële examens.

U kunt tot 17 juli aanstaande ontwikkelingen aandragen. Hiervoor kan gebruikgemaakt worden van het inventarisatieformulier op de website van de CDFD. Via deze link vindt u bovendien een toelichting op de selectiecriteria en de wijze van aanleveren. In ieder geval geldt dat een ontwikkeling niet gaat over maatschappij-specifieke (product)informatie. Periodieke aanpassing van bedragen, limieten of indexeren worden niet gezien als  ontwikkelingen en worden dus niet als ontwikkeling getoetst.

Alle relevante ontwikkelingen worden door het CDFD verzameld en voorgelegd aan de PE-commissie. De PE-commissie stelt de ontwikkelingen vervolgens vast en uiterlijk 11 september wordt de minister van Financiën hierover geïnformeerd. Hierna wordt het besluit van de minister geconsulteerd door het ministerie van Financiën.
 
 
Bron: CDFD
Geplaatst op 08-06-2017


Share on: