Er gingen 85 grote schepen verloren in 2016

Wereldwijd zijn er het afgelopen jaar 85 grote schepen totaal verloren gegaan, aldus de Allianz Safety & Shipping Review 2017. Dit betekent een daling van 50% gezien over een periode van tien jaar. Dit is de vijfde jaarlijkse review die wordt samengesteld door Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS).

In 2016 zijn 85 schades gerapporteerd waarbij grote schepen volledig zijn vergaan (de review gaat over schepen van boven de honderd bruto ton). Dit is een daling van 16% vergeleken met het voorgaande jaar (101). Voorlopige cijfers tonen aan dat 2016 het jaar is met het laagste aantal schades in de afgelopen tien jaar. Meer dan een kwart van de schades aan schepen in 2016 (23) deed zich voor in Zuid-China, Indochina, Indonesië en de Filippijnen, de probleemgebieden van de laatste tien jaar. 12 van de verliezen deden zich voor in de regio Zwarte Zee / oosten van de Middellandse Zee.

Vrachtschepen (30) zijn verantwoordelijk voor meer dan een derde van alle schades. Er waren 8 verliezen van passagiersveerboten hetgeen een lichte toename betekent. De meeste verliezen vonden plaats op een vrijdag; zaterdag is daarentegen de dag waarop de minste verliezen genoteerd werden. Voornaamste oorzaak van de totale verliezen (meer dan 50%) is het zinken van het schip, waarbij veelal slechte weersomstandigheden een rol spelen. 8 totale verliezen hadden als oorzaak ‘Brand en explosie’.

Volgens het rapport is het totale aantal scheepsschades ook licht gedaald, namelijk met 4% tot 2.611. Machinebreuk is de meest voorkomende oorzaak. De regio Zwarte Zee / oosten van de Middellandse Zee neemt de plek over van de Britse Eilanden als regio met de meeste scheepsschades. 

De dalingen over het laatste decennium zijn vooral te danken aan de ontwikkeling van een stabielere veiligheidsomgeving voor rederijen. Nalatigheid van de bemanning, achterstallig onderhoud en cyber zijn de voornaamste zorgen. Nieuwe navigatie- en controletechnologieën kunnen helpen om de impact van menselijke fouten te beperken. Een “teveel aan vertrouwen in technologie” kan echter ook risico’s met zich meebrengen, zo wordt aangegeven in de Allianz Safety & Shipping Review 2017. 

Zie ook deze info-grafiek.
Bron: Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS)
Geplaatst op 14-06-2017


Share on: