Door windvlaag opzij; wisselen van rijstrook?

De Geschillencommissie Schadeverzekeraars heeft een uitspraak gedaan over een geschil inzake de OVS (Overeenkomst Vereenvoudigde Schaderegeling) met betrekking tot een botsing op de snelweg A2 waarbij een personenauto door een windvlaag tegen een naast hem rijdende vrachtauto werd geduwd. De vraag is of dit gezien kan worden als het wisselen van rijstrook.

De vrachtauto is door verzekeraar A 'WA en casco' verzekerd. De personenauto is door verzekeraar B WA verzekerd. In deze casus is het de vraag of de schade valt onder OVS 1 (bijzondere verrichting) of onder de 'restpost' OVS 6, die luidt: "Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen in een situatie die niet onder één van de artikelen 1 tot en met 5 valt, is sprake van OVS 6, hetgeen betekent dat de verzekeraar van het ene motorrijtuig 50 % van de schade van het andere motorrijtuig betaalt." OVS 1 luidt: "Bij een botsing tussen een motorrijtuig dat een bijzondere verrichting uitvoert en een ander motorrijtuig dat geen bijzondere verrichting uitvoert, betaalt de verzekeraar van het eerstgenoemde motorrijtuig de schade van het andere motorrijtuig." 

De meningen van verzekeraars
A is van mening dat OVS 1 van toepassing is. De vrachtwagenchauffeur heeft aangegeven: “door windvlaag is de personenauto tegen m’n trailer geknald (pers. auto schuld)”. De bestuurder van de personenauto heeft aangegeven: “door windvlaag”. Uit de verklaringen op het aanrijdingsformulier van beide bestuurders is volgens A af te leiden dat sprake is van rijstrook wisselen.

B is van mening dat OVS 6 van toepassing is. Het van rijstrook wisselen staat volgens B niet vast. Uit het aanrijdingsformulier blijkt niet dat van rijstrook is gewisseld. Het veranderen van rijstrook is niet aangekruist op het aanrijdingsformulier en in de situatieschets is dit ook niet weergegeven. 

De overwegingen van de commissie
De commissie stelt vast dat partijen het er over eens zijn dat een windvlaag de personenauto tegen de trailer van de vrachtwagen heeft geduwd. In de situatieschets tekenen partijen de vrachtwagen volledig op de eigen rijstrook tegen de onderbroken streep tussen de twee rijstroken. De personenwagen is er links naast getekend met twee pijlen naar rechts in de richting van de vrachtwagen. De commissie kan zich voorstellen dat partijen op het aanrijdingsformulier niet hebben aangekruist dat sprake was van veranderen van rijstrook. De personenauto werd door de wind naar rechts geduwd. De bestuurder was niet van plan om van rijstrook te wisselen.  
 
De commissie oordeelt dat de pijlen naar rechts ook de zijdelingse verplaatsing van de personenauto naar rechts impliceren. Hierdoor moet de personenauto gedeeltelijk op de rechterrijstrook terecht gekomen zijn. De commissie stelt vast dat er sprake is van de bijzondere verrichting van rijstrook wisselen.  
 
Bindend advies
De commissie is van oordeel dat OVS 1 van toepassing is op deze aanrijding. 
Bron: Geschillencommissie Schadeverzekeraars (17 GCS-OVS 05, uitspraak 9-5-2017)
Geplaatst op 07-06-2017


Share on: