Daglonen uitkeringen en minimumloon met 0,89% verhoogd

Op 15 juni heeft het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de rekenregels gepubliceerd die gelden per 1 juli 2017. Het afgeronde (bruto)minimumloon wordt per 1 juli aanstaande met 0,89% verhoogd. De daglonen van de uitkeringen WAO/WIA, WW en ZW zullen per 1 juli aanstaande eveneens met dat percentage worden verhoogd.

Het maximumdagloon wordt per 1 juli 2017 vastgesteld op € 207,60 per dag, en € 54.183,60 op jaarbasis. Het maximumpremieloon werknemersverzekeringen wordt gedurende het jaar niet aangepast en blijft daarom voor 2017 € 206,54 per dag, en € 53.701 op jaarbasis.

De minimum(jeugd)lonen bedragen per 1 juli 2017 (bruto per maand, per week en per dag, in
euro’s, exclusief vakantietoeslag):

vanaf 22 jaar € 1.565,40 € 361,25 € 72,25
21 jaar € 1.330,60 € 307,05 € 61,41
20 jaar € 1.095,80 € 252,90 € 50,58
19 jaar € 860,95 € 198,70 € 39,74
18 jaar € 743,55 € 171,60 € 34,32
17 jaar € 618,35 € 142,70 € 28,54
16 jaar € 540,05 € 124,65 € 24,93
15 jaar € 469,60 € 108,40 € 21,68

De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week.Tot op heden is vanaf 23 jaar niet meer sprake van de toevoeging 'jeugd'loon. Nieuw vanaf 1 juli is dat dit vanaf 22 jaar niet meer het geval is. Het is de bedoeling dat op 1 juli 2019 al vanaf leeftijd 21 jaar sprake is van het 'volwassen' minimumloon. 

De verlaging met een jaar van het volwassenminimumloon heeft een forse stijging in het minimumloon voor een 22-jarige tot gevolg. Een 22 jarige had op 1 januari 2017 recht op een minimumloon van 1318,85. Vanaf 1 juli bedraagt dat voor een 22-jarige 1565,40 ofwel een verhoging van 18,7%. 

Per 1 juli 2017 gaat het minimumjeugdloon voor 18- tot en met 21 jarigen extra omhoog. Bijvoorbeeld voor een 21-jarige van 1124,92 per 1 januari 2017 naar 1330,60 per 1 juli 2017. Voor een 20-jarige van 954,25 naar 1095,80. Werkgevers kunnen voor deze extra verhoging compensatie krijgen via het minimumjeugdloonvoordeel.  
Bron: Rijksoverheid
Geplaatst op 21-06-2017


Share on: