Betsie Insinger reikt eerste award uit

Vorig jaar werd op het netwerkevenement van Duurzaam Herstel, dat in Den Haag Kijkduin (foto) voor aanvang van de zomervakanties plaatsvond, de Rob Insinger Duurzaamheidsaward gelanceerd. Dit jaar vindt het netwerkevenement na de zomervakanties plaats, op 7 september, in strandtent Habana. Betsie Insinger, de weduwe van Rob Insinger, zal deze eerste editie van de prijs persoonlijk uitreiken.

De Rob Insinger Duurzaamheidsaward is een aanmoedigingsprijs voor ondernemers uit de herstelbranche met een duurzame oplossing of initiatief. Rob Insinger was in de jaren negentig directievoorzitter zakelijke schades bij Centraal Beheer Achmea. De award voor duurzame herstelinitiatieven is naar wijlen Rob Insinger vernoemd omdat hij, lang voordat het woord was uitgevonden, duurzaamheid als basis had voor zijn visie en strategie. Alles was gebaseerd op een duurzame relatie met klanten, samenwerkende bedrijven en de medewerkers.

Voorafgaand aan de uiteindelijke wedstrijd wordt er van alle genomineerde inzendingen op locatie een videopresentatie gemaakt, die enkele weken voor de verkiezing worden gepresenteerd. Er zal een stembutton op de website van Duurzaam Herstel zijn. Dit geeft het publiek de kans om op het initiatief van hun keuze te stemmen middels deze stembutton. Deze stemmen worden in percentage meegeteld bij de uiteindelijke stemming. Gelijk aan de automotive variant van Duurzaam Repareren (de Dave Bebelaar Award die 29 juni a.s. wordt uitgereikt) worden de initiatieven tijdens het jaarlijkse netwerkevent nader toegelicht in een pitch en kiezen de aanwezigen tijdens de netwerkbijeenkomst de uiteindelijke winnaar. 

Naast alle exposure over de initiatieven is er aan de prijs een geldbedrag verbonden van 1.500 euro dat besteed mag worden aan het initiatief of een ander doel met een duurzaam karakter. De organisatie heeft inmiddels verscheidene mooie initiatieven op het gebied van duurzaamheid mogen ontvangen, maar benadrukt dat meer initiatieven welkom zijn. De inschrijving staat open tot 1 augustus aanstaande. 
 
De netwerkbijeenkomst op 7 september (van 14.00 tot 19.30 uur) kent ook dit jaar weer een kort formeel programma met een terugkoppeling van het afgelopen jaar en een "frisse en prikkelende kijk op duurzaamheid" vanuit het perspectief van prof. dr. Salomon Kroonenberg, die als hoogleraar verbonden is aan de TU Delft.
 
Na het inhoudelijke gedeelte is er een BBQ die muzikaal wordt omlijst door de akoestische band Moon About. 
 
 
 
Bron: Duurzaam Herstel
Geplaatst op 21-06-2017


Share on: