Voorkomen, signaleren, opsporen en bewijzen van verzekeringsfraude

Verzekeringsmaatschappijen dienen meer 'streetwise' te werken, geeft het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) aan. Door meer samen te werken, informatie te delen en zoveel als mogelijk kennis te verzamelen, zijn zij beter in staat om de denk- en handelswijze van fraudeurs te analyseren en te voorspellen. Verzekeringsfraude en criminaliteit veranderen immers snel. Het type fraudeur ook.

Digitalisering, nieuwe producten en werkprocessen bieden andere mogelijkheden om fraude te plegen. Dit vraagt om een nieuwe aanpak van alle betrokken partijen.

Nieuwe methoden 
Alert kunnen inspelen op nieuwe vormen van criminaliteit vereist inzet van nieuwe methoden en technieken om fraude te voorkomen en op te sporen. Een stevig anti-fraudebeleid van verzekeraars met aandacht voor beheersing van bedrijfsprocessen verkleint verder de risico’s op fraude. Samenwerking biedt daarbij extra mogelijkheden en versterking. Tussen verzekeraars onderling en met de politie en het Openbaar Ministerie. 

Risico’s en aandachtspunten
Er zijn echter ook volop risico’s en aandachtspunten. Hoe verkrijg je sterk bewijs van (potentiële) klanten? Wat is ethisch en juridisch nog wenselijk en toegestaan? Is het onderzoek wel privacy-proof? Hoe handel je uiteindelijk de fraude effectief af? Kunnen via een correcte fraudeaangifte bestaande mogelijkheden beter gebruikt worden? Welke mogelijkheden zijn er om de schade op de dader te verhalen?

Congres:  'De (nieuwe) aanpak van verzekeringsfraude'
Het jaarcongres 'De (nieuwe) aanpak van verzekeringsfraude' van Studiecentrum Kerckebosch op 20 juni aanstaande in Bunnik biedt u een actuele stand van zaken en vooral veel nieuwe inzichten over het voorkomen, signaleren, opsporen en bewijzen van verzekeringsfraude. 

Meer weten of inschrijven? Ga naar www.kerckebosch.nl
Bron: Kerckebosch uitgeverij | Studiecentrum
Geplaatst op 31-05-2017


Share on: