Turien dekt aansprakelijkheid 3D-printen

Volmachtbedrijf Turien & Co. introduceert de 3D-verzekering, een verzekering die schade door ondeugdelijke producten uit een 3D-printer dekt. Met de 3D-verzekering richt het volmachtbedrijf zich op ‘prosumers’: producerende consumenten die actief zijn met een 3D-printer.

"Het thuisgebruik van de 3D-printer zal naar verwachting toenemen, en daarmee ook de behoefte aan een verzekering die schade door gebrekkige 3D-producten vergoedt", aldus de assuradeur. 

De 3D-verzekering is bedoeld voor particulieren en prosumers die printen voor eigen gebruik, maar ook 3D-voorwerpen voor anderen printen, al dan niet tegen een vergoeding. De verzekering keert uit als een 3D-geprint voorwerp gebrekkig blijkt en een persoon of bedrijf hierdoor zaak- of letselschade oploopt. Ook schade aan het 3D-voorwerp zelf is dan gedekt.

Het maakt – in tegenstelling tot de particuliere aansprakelijkheidsverzekering – niet uit of de verzekerde aansprakelijk is voor de schade door het gebrekkige 3D-voorwerp. “Bij het 3D-printproces zijn veel schakels betrokken, zoals de producent van de 3D-printer, de fabrikant van het filament (de 'inkt' van een 3D-printer die meestal is gemaakt van thermoplastic, red.) en de ontwerper van het 3D-model. Het is zowel voor de schadelijdende partij als voor de verzekerde fijn dat zij niet in een discussie over het aansprakelijkheidsvraagstuk verwikkeld raken. Ook doet niet ter zake of voor het 3D-printen een vergoeding is gevraagd”, zegt Jan Hamburger, manager commercie bij Turien & Co. 

Het verzekerd bedrag is maximaal 25.000 euo per gebeurtenis en 50.000 euro per verzekeringsjaar. Daarboven bereddingskosten en rechtskundige bijstand (verweer) tot maximaal 25.000 euro. Dekkingsgebied is wereldwijd. Geen eigen risico. De jaarpremie bedraagt 36 euro (inclusief assurantiebelasting). 

Risicodrager voor de verzekering is Ansvar Verzekeringmaatschappij, welke maatschappij eigendom is van Turien & Co. Holding.

Meer informatie op deze website.
Bron: Turien & Co.
Geplaatst op 10-05-2017


Share on: