Texas: 2016 duurste hagelstorm jaar en 1400% toename in rechtszaken sinds 2012

Vorig jaar was voor Texas het duurste hagel- en stormseizoen ooit met 500.000 hagelclaims en verzekerde verliezen van in totaal meer dan 4 miljard dollar. De kosten nemen buitensporig toe doordat advocaten verzekerden stimuleren tot een rechtsgang.

Het grote aantal claims in Texas heeft een aanzuigende werking op advocaten. Een aantal advocaten stimuleert verzekerden naar de rechter te stappen, met hun eigen omzet als invalide argument. Door de grote aantallen schades en het ermee gepaard gaande schadebedrag, alsook de hoge met de schaden verbonden juridische kosten, kunnen verzekeraars Texas gaan mijden en of kunnen de premies van woonverzekeringen sterk omhoog gaan.

Mark Hanna, public relations manager van de Insurance Council of Texas, zei dat de leden van dit verzekeraarsverbond een mogelijke wetswijziging toejuichen. "Onze leden zijn positief gestemd dat een wet aangenomen zal worden die simpelweg regelt dat verzekeraars op de hoogte gesteld zullen worden van een dispuut of klacht en in staat gesteld zullen worden een geschil op te lossen, nog voordat de rechtsgang is ingezet, met daarbij tegelijkertijd een waarborging voor de consument van een mogelijke rechtsgang als hij vindt dat daar alsnog aanleiding toe is." Hanna vervolgde: “Texas heeft te maken met een toename van 1400% in rechtszaken sinds 2012. Een toename die niet kan worden verklaard door een overeenkomstige toename in claims of afwijzingen van claims."

 

 

 

Bron: Claims journal
Geplaatst op 02-05-2017


Share on: