Onderzoekers zien het somber in voor autoverzekeraars

"Verzekeraars moeten automarkt verlaten", vinden de onderzoeksbureaus Baken Adviesgroep en Trend-Rx in een rapport dat volgende week verschijnt. Deze bureaus stellen voorlopig "geen disruptie door grootschalige technologische innovatie" te verwachten.

"De Nederlandse schadeverzekeringsmarkt krimpt ook zonder technologische disruptie met 13% de komende tien jaar. Vooral de automarkt loopt harde klappen op. Daarom wordt er gepleit voor herbezinning binnen de sector", aldus de onderzoeksbureuas in hun rapport ‘Schademarkt in 2026’ over de toekomst van de Nederlandse schademarkt. Baken en Trend-Rx verwachten geen disruptie door grootschalige technologische innovatie. Dit wordt pas na 2030 verwacht. Wel is er sprake van substantiële premiedalingen. Op de particuliere markt daalt het premievolume 19% en op de zakelijke markt 7%. Vooral het particuliere autosegment wordt met een volumedaling van 31% hard geraakt. Ook zal de winstgevendheid zeer laag blijven. 

Op lange termijn wordt een gematigde economische groei verwacht. Dit leidt tot relatieve verarming en lagere waarde van bezit. Zo daalt het aantal verkochte nieuwe auto’s met een derde. De veroudering van het wagenpark zorgt voor een daling van de gemiddelde premies. De zware concurrentie, veroorzaakt door een groot aantal spelers van vergelijkbare omvang, stuwt deze ontwikkeling verder. Hierdoor herstelt de winstgevendheid van het autosegment niet. Door onder andere deze reden moeten verzekeraars in de kosten snijden.  

De veel besproken technologische doorbraken vinden vooral plaats in de administratieve afhandeling. Alleen al op de particuliere markt moeten verzekeraars de komende tien jaar € 630 miljoen besparen. “Zowel de omzet- als kostenontwikkeling zijn forse uitdagingen”, aldus Arno Onink van TrendRx. “Vooral omdat wij niet verwachten dat nieuwe markten hoge premievolumes opleveren.” 

Daniël Koudijs, marktanalist bij Baken Adviesgroep: “De sector zal in aanloop naar de echt grote technologische doorbraken rond 2030 moeten werken aan een zachte landing van het huidige business model. De huidige focus op micro-innovatie als antwoord op marktontwikkelingen leidt de aandacht af van de uitdagingen op strategische gebied.” 

https://www.bakenadviesgroep.nl/Schadesector-in-2026-1/
Bronnen: Baken Adviesgroep; Trend-Rx
Geplaatst op 19-05-2017


Share on: