Combined ratio Univé boven 100%

Coöperatie Univé heeft in 2016 een nettowinst geboekt van 7 miljoen euro. Het aantal verzekeringen groeide met bijna 100.000 en ligt nu op ruim 4 miljoen. De schadelast steeg van 254 miljoen naar 275 miljoen euro. De combined ratio kwam boven de 100% uit, te weten op 100,9% tegen in 2015 97,4%.

"Met de uitbreiding van de Raad van Bestuur, een herverdeling van de portefeuilles en een volgende fase voor de Univé Formule, heeft Univé in 2016 een nieuwe koers ingezet gericht op voorkomen, beperken én verzekeren. Om nog beter in te kunnen spelen op de veranderende markt is er fors geïnvesteerd in de IT-infrastructuur en is er een innovatieteam opgericht. Dit heeft onder meer geleid tot een zeer modern administratiesysteem, de introductie van een flexibele zzp-verzekering, de ontwikkeling van de allereerste gecombineerde zorg- en schade app en de uitbreiding van online en mobiele dienstverlening", aldus Univé, de coöperatie die ruim 200 jaar geleden werd opgericht. "We willen nóg relevanter worden voor onze leden door samen risico’s te voorkomen, schade te beperken en alleen dat te verzekeren wat echt nodig is”, zegt Joost Heideman, CEO Coöperatie Univé. Daarom is in 2016 gestart met een nieuwe strategie voor de 'Univé Formule'. "Hiervoor ontwikkelen we nieuwe preventie- en adviesdiensten met bijpassende verzekeringen. Gecombineerd met stevige investeringen in verbetering van systemen en processen, innovatie en vergaande digitalisering hebben we daarmee belangrijke stappen gezet om ook in de toekomst een financieel gezonde coöperatie te blijven.”
 
Het positieve resultaat van 7 miljoen euro is in belangrijke mate het gevolg van het beleggingsresultaat (23 miljoen euro). Maar ook de weer structureel groeiende verzekeringsportefeuille, resulterend in een omzetgroei van 2,6 procent tot een totaal van 427 miljoen euro, had hier een positief effect op. Tegelijk steeg de geconsolideerde schadelast naar 275 miljoen euro (254 miljoen euro in 2015). Dit werd mede veroorzaakt door extra reserveringen voor letselschade (10 miljoen euro). De kosten stegen naar 148 miljoen euro (144 miljoen euro in 2015), onder meer door hoge investeringen in innovatie en verdere vernieuwing van de IT-infrastructuur. Het technisch resultaat kwam uit op -4 miljoen euro (11 miljoen euro in 2015). Univé geeft aan met 324% ruimschoots aan de solvabiliteitsnorm te voldoen. 
 
Aangejaagd door een eigen innovatieteam - bestaande uit medewerkers van Univé en externe deskundigen zoals universiteiten, startups en app-bouwers - ontwikkelt Univé sinds 2016 nieuwe oplossingen met klanten zelf, die aansluiten op thema’s als zorg, mobiliteit en wonen. Zo werd met zzp’ers de Flexibele Inkomensverzekering voor zzp’ers bij ziekte en ongevallen opgezet. Ook werd het concept Veilig Wonen gelanceerd dat klanten helpt de veiligheid te vergroten in hun woning, straat en buurt. Adviseurs komen daarbij persoonlijk langs voor preventiescans. Verder startte Univé met de ontwikkeling van een app voor het beheer van zowel zorg- als schadeverzekeringen. Deze komt in de zomer van 2017 beschikbaar.


Bron: Univé Groep
Geplaatst op 16-05-2017


Share on: