Beiden passeren haaientanden; rechts voorrang?

De Geschillencommissie Schadeverzekeraars heeft een uitspraak gedaan inzake de OVS (Overeenkomst vereenvoudigde schaderegeling). Er is een OVS-geschil tussen een verzekeraar (A) van een personenauto en een verzekeraar (B) van een tractor. Zowel de personenauto als de tractor passeerde 'haaientanden', waarna de botsing plaatsvond. De personenauto kwam van rechts. Is OVS 2 of OVS 6 van toepassing?

Zowel de personenauto als de tractor is 'wa en casco' verzekerd. In januari van dit jaar vond een aanrijding plaats. De verzekerde van A reed met haar auto over een weg en wilde de kruisende weg oprijden. De verzekerde van B reed met zijn tractor over een andere weg en wilde eveneens de kruisende weg oprijden. Bij het oprijden passeerden beide bestuurders bord B6 (betekenis: ‘verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg’) en haaientanden, waarna beide voertuigen met elkaar in botsing kwamen. De personenauto kwam ten opzichte van de tractor van rechts.   

Stellingname verzekeraar personenauto
A is van mening dat OVS 2 van toepassing is. Het betreft een aanrijding op een stelsel van wegen, waarbij de aanrijding op het kruispunt heeft plaatsgevonden. Alle informatie uit de stukken wijst op een aanrijding die plaatsvond op een kruising, die voldoet aan de standaard botsingssituatie van OVS 2.  

(OVS 2, Botsing op een kruispunt: Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen die vanuit verschillende richtingen een kruispunt naderen en vervolgens op dat kruispunt met elkaar botsen, betaalt de verzekeraar van het motorrijtuig met een voorrangsverplichting de schade van het motorrijtuig dat voorrang heeft.)
 
Stellingname verzekeraar tractor
B is van mening dat OVS 6 van toepassing is. Uit een overgelegde luchtfoto blijkt dat er sprake is van een doorgaande weg met twee zijstraten waar de auto en de tractor uitkwamen. B stelt dat de eerste zijstraat en de doorgaande weg samen een kruising vormen in de zin van de OVS, evenals de tweede zijstraat en de doorgaande weg. Beide zijstraten vormen ten opzichte van elkaar geen kruising in de zin van de OVS, zodat OVS 6 van toepassing is.  

(OVS 6, Botsing tussen twee motorrijtuigen in een situatie die niet valt onder de artikelen 1 tot en met 5:  Bij een botsing tussen twee motorrijtuigen in een situatie die niet onder één van de artikelen 1 tot en met 5 valt, betaalt de verzekeraar van het ene motorrijtuig 50 % van de schade van het andere motorrijtuig.)

Overwegingen van de commissie 
Er is een door beide bestuurders ingevuld en ondertekend aanrijdingsformulier, waarin de aanrijdingslocatie als een kruising van wegen is getekend. In de OVS wordt onder ‘kruispunt’ het volgende verstaan: “Het vlak dat ontstaat op het snijpunt van een kruising of een splitsing van wegen en dat wordt begrensd door de verlengde rijbaankanten”. Uit Google Streetview maakt de commissie op dat de beide zijwegen uitkomen op de doorgaande weg. De aanrijding tussen beide voertuigen vond plaats op het kruisingsvlak van de wegen. Er is dan ook sprake van een kruising van wegen in de zin van de OVS. In beginsel is OVS 2 dan van toepassing: de verzekeraar van een motorrijtuig met een voorrangsverplichting betaalt de schade van het motorrijtuig dat voorrang heeft. Bij deze aanrijding is niet duidelijk op welk voertuig de voorrangsverplichting rust. Uit de stukken blijkt dat beide voertuigen vrijwel gelijktijdig de doorgaande weg opreden en beide voertuigen het bord B6 en haaientanden passeerden. De commissie concludeert dat daardoor OVS 2 op deze situatie niet van toepassing is en dat de schade moet worden afgewikkeld op basis op van OVS 6. 

Bindend advies
De commissie is van oordeel dat OVS 6 van toepassing is op deze aanrijding. 
Bron: Geschillencommissie Schadeverzekeraars (17 GCS – OVS 03, uitspraak 9-5-2017)
Geplaatst op 31-05-2017


Share on: