Awards voor schadeproducten in België

​DECAVI is een kennisorganisatie op het gebied van verzekeringen in België. Sinds jaren worden awards toegekend. Eind april vond voor het dertiende jaar de uitreiking plaats. Een van de winnaars was Fidea met de campagne #Smartphonefreedriver.

Op schadeverzekeringsgebied werden de volgende awards uitgereikt (met tussen haakjes de categorie): Comfort Auto van AXA Belgium (BA Auto), Verzekeringspolis Motorrijtuig van Touring Verzekeringen (verzekering materiële schade auto), Groupe P&V van ARCES (verzekering rechtsbijstand Auto), Home Plan Xpert van Allianz Benelux (brandverzekering multirisico woning, eenvoudige risico's), huurdersverzekering van Ethias (brandverzekering voor huurders), Buildimo-Builimax van Axa  Belgium (brandverzekering mede-eigenaars), Ethias Familiale van Ethias (verzekering burgerlijke aansprakelijkheid privéleven), Verzekering Arbeidsongevallen van Federale Verzekering (verzekering arbeidsongevallen), Modulis Easy van AG Insurance (mijn package), World Royal Protection met Annulering van Allianz Global Assistance (verzekering bijstand aan personen), DKV Hospi Premium van DKV Belgium (verzekering gezondheidszorgen), Jaarlijks annulatieverzekering NoGo van Europ  Assistance (reisverzekering), OmniNatuur van AG Insurance (trofee van de innovatie), Video-expertise van Axa Belgium (trofee digitale),  Allianz Worksafe van Allianz Benelux (trofee preventie), #Smartphonefreedriver van Fidea (trofee van de beste publiciteitscampagne), AG Insurance (trofee van de makelaars).

Meer informatie over de producten vindt u via deze link.
Bron: DECAVI
Geplaatst op 04-05-2017


Share on: