Audatex: gemiddeld schadebedrag 1261 euro

In maart 2017 zijn ruim 93 duizend autoschade-analyses op basis van Audatex-calculaties gemaakt. Dat zijn er 17% meer dan in februari 2017 maar 5,5% minder dan in maart 2016. Het gemiddeld schadebedrag was 1261,89 euro (1297,25 euro de maand ervoor).

Daarmee komt het gemiddelde totale schadebedrag hoger uit dan over geheel 2016, toen het 1256,26 euro bedroeg (ter vergelijking: geheel 2015: 1178,92 euro).

Het totale gemiddelde schadebedrag ad 1261,89 euro is opgebouwd uit 387,90 euro aan onderdelen, 398,92 euro aan arbeidsloon, 7,78 euro aan overig arbeidsloon, 435,54 euro aan spuitbedrag (spuitmateriaal plus spuitloon), 19,87 euro aan milieukosten en 11,92 euro aan overige kosten. Het gemiddeld aantal bewerkingen was 12,27 (geheel 2016: 12,02 en voor wat betreft geheel 2015: 11,83). 
Bron: ABZ
Geplaatst op 03-05-2017


Share on: