4% meer schaden Waarborgfonds Motorverkeer

Na enige jaren van daling van het aantal schaden is er bij het Waarborgfonds Motorverkeer in 2016 een toename. De toename bedraagt ruim 1.800 schaden, een stijging van 4%. In totaal werden er in 2016 46.164 claims bij het Waarborgfonds Motorverkeer gemeld.

Daarvan zijn 22.230 claims schade aan geparkeerde voertuigen. Schademeldingen veroorzaakt door doorrijders komen het meest voor: 44.443 keer. In dit verslagjaar keerde het Waarborgfonds totaal € 63 miljoen uit.

Opvallend in de cijfers is de toename van het aantal schaden aan wegmeubilair met 12% tot 18.269. Onder wegmeubilair vallen bijvoorbeeld vangrails, verkeerslichten en lantaarnpalen. Wegmeubilair is een bijzondere schadecategorie waarvan het de verwachting is dat het aantal schaden en daarmee claims in aantallen zal toenemen. De toename in 2016 wordt veroorzaakt doordat (lokale) overheden beter weten dat schade aan wegmeubilair kan worden verhaald bij het Waarborgfonds en het feit dat wegbeheerders op de Nederlandse wegen steeds meer objecten plaatsen. Voorzitter van het bestuur van het Waarborgfonds Motorverkeer, Rolf Hof (foto): ”Men kan erover twisten of de (lokale) overheid niet een eigen verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor ongestoord weggebruik zonder daarbij aanspraak te maken op schadevergoeding via het Waarborgfonds. Is een dergelijke compensatie niet meer een verkapte belasting in plaats van solidariteit?”

Het Waarborgfonds Motorverkeer "ìs solidariteit", immers motorrijtuigbezitters betalen mee aan de uitvoering van de faciliteiten die het Waarborgfonds Motorverkeer biedt. Hoewel het op basis van Europese wetgeving niet noodzakelijk is om ook materiële schade te vergoeden, is er in Nederland gekozen voor een vergoeding aan slachtoffers van zowel materiële- als letselschade. Je kunt dus spreken van een bijzondere vorm van solidariteit. “Daarom is solidariteit het thema van dit jaarverslag. Het thema illustreren we door zes verhalen met u te delen waarin gastauteurs hun visie geven op verzekeren en solidariteit", aldus Ingrid Visscher, directievoorzitter van de Vereende, welk bedrijf het management uitvoert voor het Waarborgfonds. 

Het totaal aantal schades van 46.164 verdeeld naar soort schade:
22.230 geparkeerde voertuigen, 18.269 wegmeubilair, 4.405 overig materieel (zoals 'rijdende schade'), 1.260 letsel.
Verdeeld naar oorzaak:
44.443 onbekend voertuig, 1.415 niet-verzekerd voertuig, 219 gestolen voertuig (incluis ramkraken), 87 gemoedsbezwaarden. 

U kunt via deze link het jaarverslag downloaden.
Bron: Waarborgfonds Motorverkeer
Geplaatst op 24-05-2017


Share on: