Lloyd's: combined ratio opgelopen tot 97,9%

Lloyd's heeft in het afgelopen boekjaar een winst voor belasting behaald van 2,5 miljard euro. Het bruto geschreven premie-inkomen nam toe van 31,5 miljard euro tot 35,3 miljard euro.

De winst komt ongeveer even hoog uit als het voorgaande jaar, ondanks de van 90,0% naar 97,9% opgelopen combined ratio. Onder meer wisselkoerseffecten en verbeterde beleggingsopbrengsten zorgden ervoor dat de winst voor belasting op niveau bleef. Het verzekeringsresultaat daalde van 2,36 miljard euro in 2015 tot 0,59 miljard euro in 2016. Verzekeringstechnisch wordt door Lloyd's in het jaarverslag opgemerkt dat er sprake was van een voortgaande neerwaartse druk op de premies, terwijl de verzekeringsbranche aantrekkingskracht blijft uitoefenen op zowel traditionele als alternatieve kapitaalvormen (verantwoording: de bedragen in het jaarverslag zijn in Engelse ponden uitgedrukt en zijn door de redactie voor beide jaren tegen de huidige koers van 1 pond is 1,18 euro omgerekend). 

Opgemerkt wordt dat in verband met Brexit in Brussel een nevenvestiging van Lloyd's geopend zal worden, waarbij het de bedoeling is dat deze nieuwe vestiging in België operationeel zal zijn voor het 'renewal-seizoen' met betrekking tot de verlengingen van januari 2019. Deze door Lloyd's op te richten nieuwe Europese verzekeringsmaatschappij zal in staat zijn risico's te verzekeren in de 27 landen van de EU en de 3 landen in de EER (Europese Economische Ruimte). 

In India is begin april 2017 een kantoor geopend. MS Amlin is daar als eerste syndicaat begonnen met underwriting.
Bron: Lloyd's
Geplaatst op 19-04-2017