Drie jaar rijgedragverzekeringen: geleerde lessen

Tijdens de Adfiz-bijeenkomst over particuliere verzekeringen bij Antropia in Driebergen deelden Ab Chakai van Nationale-Nederlanden (rechts op de foto) en Tony Dingemanse van RISK Verzekeringen (links op de foto) heel openhartig hun ervaringen met gebruik van telematica in autoverzekeringen. Er zijn opmerkelijke en daarmee leerzame verschillen tussen de aanvankelijke verwachtingen en hoe het in de eerste drie jaar is uitgepakt met hun rijgedragverzekeringen.


In verschillende andere landen (zoals het VK) is het gebruik van telematica voor autoverzekeringen al gemeengoed, in ons land nog niet. Serviceprovider en volmachtbedrijf RISK heeft in 2014 in samenwerking met volmachtgever Nationale-Nederlanden en technologiebedrijf Chipin het autoproduct Fairzekering in de markt gezet. Bij het begin in 2014 is gebruikgemaakt van de in het VK opgedane ervaringen en van de database met daarin gegevens van 50 duizend autoverzekeringen die gebaseerd zijn op telematicatoepassing. De basisgedachte om het product in Nederland te ontwikkelen en op de markt te brengen is: het rijgedrag te kunnen 'terugleggen' bij de verzekerde. Met als achterliggende gedachte dat een persoonlijke premie voor het individu in combinatie met veiliger rijden, voor geheel Nederland uiteindelijk beter is. 

Fairzekering richt zich vooral op de jongeren, die een autoverzekering krijgen aangeboden met daarin een hoger eigen risico. Maximaal wordt maandelijks achteraf 35% premie teruggegeven, afhankelijk van het rijgedrag in de voorbije maand. In 2015 is er een product aan toegevoegd, te weten VOOROP, dat zich meer richt op volledig-casco verzekerde auto's in de minder jeugdige doelgroep. Aan het eind van het verzekeringsjaar beïnvloedt het rijgedrag van dat voorbije jaar de kortingsladder. Voor beide verzekeringen wordt het rijgedrag gemeten door een stekker (de Chipin) die in de auto dient te worden aangesloten. Eind 2016 waren in totaal circa 5000 'rijgedrag' verzekeringen door RISK gesloten. 

Wat hebben NN en Risk uit de afgelopen drie jaar geleerd? 
  • Men dacht de betere rijder aan te trekken. De klanten die via een premievergelijkingssite werden geworven voor deze producten, blijken lang niet altijd intrinsiek gemotiveerd. Een premievergelijkingssite is niet het aangewezen wervingskanaal voor dit soort producten.
  • Men dacht de rijscores doorlopend te kunnen beïnvloeden. In het begin is er een verbetering te zien, maar de rijscore verslechtert na verloop van enige tijd. Daarom dient blijvend de communicatie met de verzekerde te worden gezocht.
  • De veiligste rijders krijgen het label 'groen', de middelste categorie het label 'oranje' en de onveiligste rijders het label 'rood'. Is er een significant verband tussen rijscore en schade te leggen? Ja, de rijders met label 'rood' rijden meer schade dan de rijders met de andere twee labels (tussen 'groene' en 'oranje' rijders is vooralsnog geen significant verschil in schades te constateren). 
  • RISK en NN hadden gedacht dat iedereen die de verzekering aanvraagt, de toegezonden stekker ook zou installeren. Dat blijkt echter geen automatisme. Aandringen blijkt nodig dan wel 'bestraffen' is nodig. Onderzoek heeft inmiddels uitgewezen dat 'apps op de smartphone' nog betere technische resultaten kunnen geven dan in de auto te steken elektronica (zoals de Chipin). RISK is bezig met ontwikkeling van op apps gebaseerde technologie. 
  • De aanbieders hadden gedacht dat geld terugkrijgen een goede trigger zou zijn. De terug te krijgen bedragen blijken relatief klein, in die zin dat deze niet voldoende werken als trigger voor gedragsverandering (denk aan bedragen in de orde van grootte van 5 à 10 euro per maand; in de VK gaat het om restituties die vele malen hoger kunnen uitkomen). Aan gedragsbeïnvloeding gaat gewerkt worden via tips in mailings en Facebook en bijvoorbeeld door het aanbieden van incentives als een slipcursus. 
  • RISK en NN hadden gedacht het gedrag te kunnen beïnvloeden, maar dit is niet zo eenvoudig als het lijkt. Er blijkt veel effort voor nodig. Gedacht was een goede propositie te bieden voor de klant, maar deze blijkt niet helemaal aan te sluiten bij het probleem van de klant.
  • In 2016 is VOOROP ook via het intermediair aangeboden. Adviseurs blijken het lastig te vinden om dit product aan te bieden.
Jan Schrijver
Geplaatst op 12-04-2017