Verschoor & Bras neemt Marintec over

Marintec Expertise BV maakt sinds deze maand deel uit van V+B Holding BV in Rotterdam, de moedermaatschappij van Verschoor & Bras BV en Marinco Survey BV.

“Het is niet zo dat we actief op overnamepad zijn, maar we kennen Marintec en de directeur eigenaar ervan, Cees Touw (65), goed. Aanleiding voor de overname is de wens van Cees Touw om binnen enkele jaren met pensioen te gaan en de door hem succesvol opgebouwde onderneming en het uit twee experts en een secretaresse bestaande personeel, in goede handen achter te laten”, aldus Frits Vlugter (57), partner in de V+B Holding, samen met Roelof Boerma (58). Vlugter vervolgt: “De besprekingen over de overname verliepen uiterst plezierig en alle partijen zijn ervan overtuigd dat de nieuwe samenwerking vruchtbaar zal zijn. De werkzaamheden van de in Rotterdam gevestigde expertisebureaus van maritiem en non-maritiem experts en technisch adviseurs vullen elkaar naadloos aan. Hierdoor ontstaat het voordeel van synergie op de werkvloer en op managementniveau. Cees blijft het komende jaar de leiding van het kantoor Maasvlakte voeren en zal in de jaren hierna verbonden blijven aan Marintec, zij het minder intensief. De start is reeds gemaakt om zo goed mogelijk invulling te geven aan het vertrek van Cees op termijn. Marintec Expertise blijft gehuisvest in het kantoor op de Maasvlakte zodat de klanten aldaar optimaal bediend kunnen worden. Het algemene management zal gevoerd worden vanuit ons (hoofd)kantoor aan de Burgemeester Hazenberglaan 403 te Rotterdam.” Deze week is het aantal experts dat in loondienst is bij Marintec uitgebreid met Michel Klarenbeek, die in de branche onder meer ervaring opdeed bij schepenverzekeraar EOC en bij Rijkswaterstaat.

Marintec Expertise is een expertisebureau met experts en technisch adviseurs op het gebied van scheepvaart, spoor, techniek, transport en goederen. Het bedrijf is gevestigd op de Rotterdam-Maasvlakte en vertegenwoordigt o.a. stuwadoors, transportondernemingen, spoorwegmaatschappijen, verzekeraars en makelaars en biedt deskundige ondersteuning en advies bij ongevalsonderzoeken, claims, schadebeperking, schadeherstel en aansprakelijkheid. “Dat betekent ten opzichte van de activiteiten van Verschoor & Bras en Marinco dus een welkome uitbreiding, bijvoorbeeld op het vakgebied aansprakelijkheid, en voor wat betreft klantgroepen, zoals stuwadoors. Marintec is, na de privatisering van het spoornet, bovendien goed ingesprongen op deze geprivatiseerde markt en heeft hierin een substantieel aantal opdrachtgevers”, aldus Vlugter.

Verschoor & Bras is een bedrijf dat meer dan honderd jaar oude wortels heeft. De nadruk bij Verschoor & Bras ligt op het schade-expertisewerk aan boord van zee- en binnenvaartschepen, terwijl bij Marinco de nadruk van de werkzaamheden ligt op inspecties. Marinco verricht veel certificerende keuringen van binnenvaartschepen voor het NBKB en heeft tevens veel ervaring op het gebied van condition surveys op zeeschepen alsmede in- en uithuur inspecties van zeegaande pontons. 

Foto: bij de notariële ondertekening van de contracten, v.l.n.r. Cees Touw,  Frits Vlugter en Roelof Boerma
Jan Schrijver
Geplaatst op 29-03-2017


Share on: