Swiss Re onderzoekt cyber-risk

De potentiële kosten van cyber-aanvallen lopen snel op. Beveiliging ertegen is een toenemende zorg voor bedrijven. Een specialistische markt voor cyber-verzekeringen is zich weliswaar aan het ontwikkelen, maar de inmiddels beschikbare capaciteit is nog relatief bescheiden als je dat afzet tegen het totale risicopotentieel.

Dat stelt het onderzoeksbureau van herverzekeraar Swiss Re in het onlangs verschenen rapport 'Cyber: grip krijgen op een complex risico'. Bedrijven moeten er veel meer aan doen dan tot op heden om cyber-beveiliging te integreren in hun risk management programma's. Product- en proces-innovaties en analyse van big data zullen eraan bijdragen dat er betere verzekeringsmogelijkheden komen. Daarmee worden de grenzen van de verzekerbaarheid van deze risico's opgerekt. Uiteindelijk zullen sommige cyber-risico's onverzekerbaar blijven, met name de risico's die tot extreme catastrofale gebeurtenissen kunnen leiden. 

Het cyber-risk landschap ontwikkelt zich continu. De voornaamste dynamische ontwikkelingen zijn:
- de groeiende snelheid en omvang van digitale transformatie
- steeds meer bronnen van kwetsbaarheid door de hyper-connectiviteit, denk aan de snelle toename van internet-verbonden apparaten en van computertoepassingen die gebruikmaken van de 'cloud'
- de groeiende expertise van hackers, die alert zijn op de potentieel te behalen opbrengsten uit geslaagde cyber-aanvallen. 

De overheid wordt in meerdere opzichten een rol toegedicht: om de bewustwording bij bedrijven te verhogen, om met regelgeving te komen (bijvoorbeeld om te regelen hoe de cyberomgeving gebruikt en beschermd kan worden) en om mogelijke piek-risico's op te vangen (vergelijk het met het terrorisme-risico). 
Bron: Swiss Re Institute
Geplaatst op 08-03-2017


Share on: