Schimmelschade: onvoorzien?

In de meeste verzekeringspolissen worden, vaak op basis van de algemene voorwaarden, schades die te voorzien zijn, van dekking uitgesloten. Denk daarbij aan het oneigenlijk gebruik van apparatuur (bierfles naar een tv gooien bij een verloren wedstrijd) of moedwillig een vernieling aanbrengen. Een belangrijk criterium voor dekking is het feit dat de gebeurtenis ‘onvoorzien’ moet zijn: het moet (uiteraard) een onzeker karakter, in voorval en/of in tijd, hebben.

Maar hoe zit het met schimmelschade? Is hier sprake van een voor de verzekerde, onvoorziene gebeurtenis? Schade-experts worden in de praktijk uitgedaagd om hier duidelijkheid in te scheppen. Ook voor de meest ervaren schade-experts kan dit lastig zijn: hoe bepaal je of de schimmelschade te voorzien zou zijn voor de verzekerde? Schimmelgroei verloopt soms, afhankelijk van de omgevingscondities, traag en het duurt in de meeste gevallen langere tijd voordat er echt onherstelbare schade ontstaat. Denk hierbij aan ernstige aantasting van houten balken die kunnen doorrotten als gevolg van schimmelaantasting.
 
Echter zijn er ook situaties denkbaar dat er sprake is van een zgn. schimmelexplosie: extreem snelle schimmelgroei waarbij in korte tijd materialen worden aangetast. Veelal vindt dit plaats in de zomer wanneer de omgevingscondities ideaal zijn als een schimmel tot ontkieming is gekomen. Valt dit onder onvoorzien? Wat te denken van de situatie waarbij verzekerde een schimmel ontdekt op plinthoogte, maar dat uit onderzoek blijkt dat de onderliggende constructie al ernstig door schimmels is aangetast. Voor de verzekerde waarschijnlijk niet voorzien, maar is dit ook onvoorzien zoals in de polis wordt bedoeld?
 
Genoeg vragen dus. Vaak is onderzoek noodzakelijk om zowel de oorzaak, omvang als de ernst van de schimmelschade vast te stellen. Hierbij kan Trition zeker een bijdrage leveren. Op het gebied van onderzoek naar schimmelschades heeft Trition ruime expertise en hier kan de schade-expert zijn voordeel mee doen. Vaak is het mogelijk om aantoonbaar te maken, op basis van metingen, of de schimmelschade van de verzekerde te voorzien was en of verzekerde tijdig schade beperkende maatregelen heeft genomen. Mocht u hierover meer willen weten, neem dan contact op met Trition via 0800-8748466 of per mail info@trition.nl
 
Trition
Geplaatst op 01-03-2017


Share on: