Opkomst robo-advies het snelst bij schadeverzekeringen

De leden van branchevereniging Adfiz verwachten dat 'robo-advies' het snelste zal groeien voor schadeverzekeringen. 47% geeft dit antwoord. 29% noemt hypotheken als product waar het robo-advies het snelst voet aan de grond zal krijgen, 24% noemt zorgverzekeringen. Geen van de respondenten verwacht dat de snelste groei van robo-advies in de levenmarkt zal plaatsvinden.

Deze onderzoeksuitkomsten werden gisteren bekendgemaakt tijdens een kennisbijeenkomst van Adfiz, die gehouden werd in Antropia in Driebergen. Het Particulier Platform van Adfiz had het robo-advies als hoofdthema. Ook werd de Adfiz-leden gevraagd op welke van hun activiteiten robo-advies voornamelijk gevolg zal hebben; meerdere antwoorden waren hierbij mogelijk. Beheer/onderhoud scoorde het hoogst: 68%, gevolgd door Inventarisatie met 58% en Administratie met 53%. Voorts: Bemiddeling 32%, Advies 26%, Klantenservice 21%, Acquisitie 21% en Overig 16%. 

Op de stelling of robo-advies voor financieel adviseurs een bedreiging is, of een kans werd ongeveer halfom gestemd, met een net iets hogere score voor bedreiging: 53%. Iets meer adviseurs denken dat dit meer voor jonge klanten toepasbaar zal zijn dan voor alle klanten. Ruim 70% ziet het als een instrument voor het leveren van een 24/7 service; de keerzijde is: "nooit meer vrij", volgens bijna 30%. Huiver bestaat er dat robo-advies met name een versterking betekent voor aanbieders.

Gevraagd werd hoeveel jaren het zal duren voordat een robo-adviseur een volwaardige gesprekspartner zal zijn? De gemiddelde score op deze vraag was 10 jaar, met de aantekening van Adfiz dat de spreiding in de antwoorden op deze vraag erg groot is. Ook is hier de definitiekwestie relevant, want wat is een 'volwaardige gesprekspartner'? En ook de definitie van 'robo-advies' is nog niet uitgekristalliseerd. Tijdens de paneldiscussie legde Adfiz-directeur Enno Wiertsema (rechts op de foto) hier de vinger op. Je zou kunnen zeggen dat er van het begrip 'geautomatiseerd advies' sprake is als er geen enkel menselijke inbreng is tijdens het adviesproces. Het woord 'robo-advies' daarentegen zou kunnen staan voor een advies door een adviseur van vlees en bloed, die gebruikmaakt van de adviezen van de robo-adviseur. 
Jan Schrijver
Geplaatst op 30-03-2017


Share on: